Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۱ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۷)

منضبط باشیم.

 

"در اجتهاد کاهلی نورزید، در کوشایی، پشت کار داشته باشید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۱ قسمت اول آیه.

 

          ایماندار مسیحی ای که فقط زیست نکرده، بلکه با فیض خدا، و انجام فرامین رومیان ۱۲: ۹- ۲۱ در پری حیات مسیح زندگی می کند، صد در صد این تجربه را خواهد داشت که از عمق وجودش، یک زندگی روحانی و تقدیس شده، مانند جویباری به بیرون ریزش کرده، جاری شده، و محیط اطرافش را برکت می دهد.

          آیات رومیان ۹- ۲۱ را می شود به ۴ قسمت تقسیم کرد. مانند ۴ دایرۀ متحدالمرکز که از خود ما شروع شده، و سپس گسترده تر می گردند. اگر از درونی ترین دایره شروع کنیم و رو به بیرون رویم این دایره ها بدین ترتیب هستند:

اول- وظایف شخصی ما، آیۀ ۹.

دوم- مسئولیت های ما نسبت به خانوادۀ الهی، نسبت به دیگر ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳.

سوم- مسئولیتهای ما نسبت به عموم مردم چه ایماندار مسیحی، چه غیر مسیحی، آیات ۱۴- ۱۶.

چهارم- وظایف ما نسبت کسانی که دشمنان قسم خوردۀ ما هستند، آیات ۱۷- ۲۱.

 

اول- با درونی ترین دایره، "وظایف شخصی خودمان" شروع کردیم: "محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید." انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹

دوم- سپس می رسیم به دایرۀ دوم، وظایف ما نسبت به خانوادۀ الهی، ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳. و در این آیات کلام خدا به ما ده فرمان می دهد. ده مسئولیت مسبت به دیگر ایمانداران مسیحی.

۱- "با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت اول آیه.

۲- "و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت دوم آیه.

۳- وظیفۀ سوم ما نسبت به خانوادۀ الهی ، نسبت به کلیسای مسیح این است: "در اجتهاد کاهلی نورزید، در کوشایی، پشت کار داشته باشید." رومیان ۱۲: ۱۱ قسمت اول آیه.

در ایمان تنبلی نکنید. آتش غیرتتان برای مسیح فرو کش نکند. هر نوع خدمتی که برای خداوند انجام می دهید با غیرت و پشت کار انجام دهید. خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس، یوحنا ۹: ۴ این مطلب را حتی در مورد خودش تائید کرده، و به ما نمونه می دهد، هنگامی که می فرماید:" مادامی که روز است من باید به کارهای فرستندۀ خود (پدر آسمانی) مشغول باشم. زیرا شب می آید که در آن هیچ کس نمی تواند کار کند." با چنین روحیۀ پدر آسمانی را خدمت کنیم. خداوند عیسی مسیح می دانست وقت خدمتش بر روی زمین محدود است. بنابراین از هر روز، از هر لحظه حداکثر استفاده را برای خدمت پدر آسمانی می کرد.

انجیل مقدس، غلاطیان ۶: ۱۰ می فرماید: "پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم (از هر فرصتی برای نیکی کردن حداکثر استفاده را کنیم.) مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند."

کلیسای خداوند عیسی مسیح را خدمت کنیم، بدون سستی و تنبلی. کلام خدا، در کتاب مقدس، جامعۀ سلیمان ۹: ۱۰ می فرماید: " هر چه دستت به جهت عمل نمودن بیابد، همان را با توانائی خود به عمل آور، چون که در عالم اموات که به آن می روی نه کار، نه تدبیر، نه علم، و نه حکمت است." تنبلی در زندگی مسیحی نه فقط باعث می شود که آنچه نیکوست انجام نشود، بلکه همچنین بدی و شرارت رونق پیدا می کند.

انجیل مقدس، در افسسیان ۵: ۱۵- ۱۶ می فرماید: " پس شما باید دقت کنید که چگونه زندګی می کنید (به دقت رفتار نمائید). مثل اشخاص عاقل زندگی کنید (چون حکیمان). از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید. زیرا این ایام، ایام بدی است. وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است." از هر فرصتی برای خدمت کلیسای مسیح و رساندن پیغام انجیل استفاده کنید.

کلام خدا، در کتاب مقدس، امثال ۱۸: ۹ می فرماید: "او که در کار خود اهمال می کند (سستی و تنبلی می کند) برادر هلاک کننده است." برای آنکه علف های هرز در باغ شروع به رشد کنند، فقط کافی استکه باغبان، باغ را به حال خود بگذارد. لازم نیست کار دیگری انجام دهد.

این است مسئولیت سوم ما نسبت به کلیسای مسیح: در اجتهاد کاهلی نورزیم. در کوشایی، در پشت کار برای خدمت کلیسا و ایمان مان، تنبلی نکنیم. آتش غیرتمان برای مسیح و کلیسای مسیح، فروکش نکند.

 

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #7

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (071111 7397 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....