Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۲ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۸)

منضبط باشیم.

 

"در روح سرگم باشید، در روح شعله ور باشید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۱ قسمت دوم آیه.

 

         

در آیات رومیان ۱۲: ۱۰- ۱۳، کلام خدا به ما ده فرمان می دهد. ده مسئولیت نسبت به دیگر ایمانداران مسیحی.

۱- "با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت اول آیه.

۲- "و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت دوم آیه.

۳- وظیفۀ سوم ما نسبت به خانوادۀ الهی ، نسبت به کلیسای مسیح این است: "در اجتهاد کاهلی نورزید، در کوشایی، پشت کار داشته باشید." رومیان ۱۲: ۱۱ قسمت اول آیه.

 

۴- مسئولیت چهارم ما نسبت به کلیسای مسیح این است: "در روح سرگرم باشید. در روح شعله ور باشید." انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۱ قسمت دوم آیه.

مسئولیت سوم، اجتهاد و کوشائی به حالت اعمال ما اشاره می کند، شعله ور بودن در روح، در روح سرگرم بودن، به روحیۀ ما. کلمۀ یونانی که برای شعله ور بودن یا سرگرم بودن بکار رفته است، zeo معنی تحت الفظی اش یعنی جوشیدن. این کلمه حالت یک موتور بخار را می رساند که به اندازۀ کافی حرارت دارد تا انرژی لازم برای انجام کار را تولید کند.

یک نمونۀ عالی ایماندار مسیحی ای که در روح شعله ور بود، مرد خدا هنری مارتین انگلیسی است.

 

 

در قرن ۱۹ میلادی برای بشارت انجیل به هندوستان رفت. انجیل مقدس را به زبان هندی و اردو ترجمه و در راه بشارت انجیل و سواد آموزی به مردم هند خدمات ارزنده ای انجام داد. سپس به ایران آمد. در شیراز ساکن شد. انجیل مقدس را به زبان فارسی  ترجمه و آن را به فتحعلی شاه قاجار تقدیم کرد. در راه بازگشت به انگلستان در سن ۳۱ سالگی بر اثر کار زیاد و بیماری و تب شدید در ترکیه در گذشت. در دفتر خاطراتش هدف زندگی خود را مشخص کرده بود: "می خواهم چون شمعی برای جلال خداوندم عیسی مسیح سوخته شوم." و حقیقتاً هم سوخته شد.

این روزها آنچه که بسیار مشاهده می شود ایمانداران مسیحی است که بخاطر تنبلی شان در ایمان، سازش کردنها جائی که بایستی بایستند، بازی کردن با گناه، از مسابقۀ ایمان افتاده اند بیرون. رد شده اند نه بخاطر کار و خدمت زیاد بلکه بخاطر تنبلی در ایمان. عدم اشتیاق، بی تفاوتی، عدم تعهد، اینها عواملی اند که امروزه ایمانداران مسیحی را هلاک می کنند ، و باعث شکست در زندگی می شوند.

برای شعله ور بودن در روح باید عزم داشت، مصمم بود، استقامت از خود نشان داد. فقط نیات و احساسات خوب کاری نیستند. و بدنبال "میان بُرها" هم ندوید که اگر برقی از روح القدس بهتان بخورد ناگهان همه چیز درست می شود و در روح شعله ور خواهید گردید. این ها فقط زرق و برق های توخالی هستند. این نوع طرز فکر را اصطلاحی در زبان انگلیسی خوب توصیف می کند. در زبان انگلیسی مثلی هست که آنچه را که فقط از دور زرق و برق دارد ولی در واقع پوچ و توخالی است، "برق توی ماهیتابه" “flash in the pan” می خوانند. از دور فقط برق می زند ولی ماهیتابه خالی است. بدنبال "برق توی ماهیتابه" نباشید. شعله ور شدن در روح انضباط  و عزم می خواهد. کوشائی می خواهد. صبح زود از خواب بیدار شدن و با خداوند در کلام و دعا فقط گذاشتن می خواهد. تعهد به کلیسا می خواهد. نه گفتن به نفس می خواهد.  با تنبلی بهیچ جائی نخواهید رسید.

انجیل مقدس، غلاطیان ۶: ۹ می فرماید: "از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد." انجیل مقدس، اعمال رسولان ۱۸: ۲۵ در مورد مرد خدائی به نام اَپَلُس می فرماید: "او در طریق خداوند تربیت یافته، و در روح سرگرم بوده (در روح شعله ور بوده، دقیقاً همان کلمه ای که در رومیان ۱۲ بکار رفته است.) و دربارۀ خداوند بدقت تکلم و تعلیم می نمود." اپلس در کلام و خدمت خداوند دقت بخرج می داد. زحمت می کشید.

هیچ ایمانداری در کلیسای اولیه شعله ورتر و در کار خدمت خداوند خستگی ناپذیرتر از پولس رسول نبود. پولس با الهام روح خدا در انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۹: ۲۶ می فرماید: "بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف (در زندگی هدف دارم. و آن جلال دادن خداوند عیسی مسیح و خدمت کلیسایش است.)، من مشت می زنم اما نه مانند کسی که به هوا می زند." در انجیل مقدس، کولسیان ۱: ۲۸- ۲۹ می فرماید: " برای انجام این کار من زحمت می کشم، و تقلا می کنم، (چه کاری؟ این کار که) مسیح را به همه می شناسانیم، و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم، و تعلیم می دهیم، تا آنها را بصورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نمائیم." برای این هدف شعله ور باشید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #8

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (071211 6922 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....