Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۳۰ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

با قدر شناسی از کار مسیح بر صلیب زندگی کنید.

 

"عیسی گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۹: ۳۰

 

"تمام شد"، چه تمام شد؟

۱- تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول و مرگ مسیح "تمام شد."

۲- تمام شد: رنجهای مسیح "تمام شد". به چه زبانی، به چه قلمی می توان دردها و رنجهای مسیح را بیان کرد؟ رنجهائی غیر قابل بیان، هم جسمی، و هم روحانی. بمراتب بدتر از دردهای فیزیکی، بمراتب دردآورتر از کتک خوردنها، تازیانه خوردن با شلاق خار دار، فرو رفتن میخها در بدن، و آویزان بودن، غرقه در خون بر صلیب، بمراتب بدتر از تمامی اینها، رنجهای روحانی مسیح بود. کسی که قدوس بود می بایستی کثافت و رجاسات گناهان من و شما را بر خود گیرد، غرامتشان را بپردازد، بطور موقت رابطۀ صمیمی اش با پدر آسمانی قطع شود. تا ما مجبور نشویم آن غرامت، و جدای ابدی از حضور خدا را تجربه کنیم.  برای همین است که کلام خدا در اشعیا ۵۳ از او به عنوان صاحب غمها نام می برد.

کتاب مقدس، مزمور ۸۸: ۱۵، می فرماید مسیح از طفولیت جانش در معرض خطر مرگ بود. کتاب مقدس، مزمور ۲۲: ۱، فریاد مسیح را بر صلیب بیاد ما می اورد وقتی که فرمود: "خدای من، خدای من چرا مرا ترک کرده ای." هنگامی که مسیح بر صلیب بار گناهان ما را بر خود گرفت و خدای پدر روی خود را از او برگرداند، آن درد روحانی جدای از پدر آسمانی، حتی شده بطور موقت، کیست که تواند آنرا بیان کند؟ تمام شد: رنجهای مسیح بخاطر ما، برای من و شما، تمام شد.

آیا شما قدر کاری را که مسیح برای شما بر صلیب متحمل شد می دانید؟ آیا با زندگی تان از او سپاسگزاری می کنید. مسیح برای هر دانه از گناهان تمامی ایمانداران بخودش، در تمامی قرون، چه گذشته، چه حال، چه آینده، بر صلیب مجازات شد.

"مل ترادر" (۱۸۷۰- ۱۹۴۰) در ایالت ایلینویز آمریکا، حرفه اش سلمانی بود، ولی زندگی اش الکل. یک مست الکلی که خانواده خودش را عذاب می داد. بحدی اسیر الکل بود که وقتی دختر کوچکش مرد، کفشهائی که جسد دخترش قرار بود با آنها دفن شود را دزدید تا بتواند بفروشد و مشروب بخرد. شبی، در سال ۱۸۹۷، مست وارد یک سازمان خدمات مسیحی در شهر شیکاگو به نام "پاسیفیک گاردن میشین"، می شود. این سازمان که هنوز هم وفادارانه خداوند عیسی مسیح را در شهر شیکاگو خدمت می کند، هدفش یاری دادن به افراد الکلی، معتاد، و بی خانمان است. وقتی "مل" پیغام انجیل، رنج مسیح بر صلیب بخاطر گناهانش را شنید، چنان تاثیر عمیقی بر او گذاشت، که همان شب توبه کرده، و زندگی اش را تسلیم خداوند عیسی مسیح نمود. سپس خداوند بر قلب او باری عظیم برای مردمانی که مانند خود او اسیر الکل یا مواد مخدر، و بی خانمان هستند گذاشت. در شهر "گرند رپید، میشیگان" موسسه ای شبیه به " پاسیفیک گاردن میشین" تاسیس نمود. در طول سالهای بعد، بیش از شصت تا از چنین سازمانها، از بوستن تا سانفرانسیسکو، تاسیس نمود. مل ترادر قدر کاری را که مسیح بر صلیب برای او انجام داده بود را می دانست. برای او و خانوادۀ او، با ایمان آوردن به مسیح سالهای بدبختی و گناه "تمام شد."

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Live With Appreciation of the Work of Christ On Cross

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (053011 6842 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....