Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۹ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

در فیض مسیح زندگی کنید.

 

"عیسی گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۹: ۳۰

 

"تمام شد": هدف اعظم خدا در تاریخ بشر با پیروزی به انجام رسید. و هدف اساسی خدا را بدین صورت می توان خلاصه کرد: نمایان کردن فیض اش و جلال دادن پسر اش، بوسیلۀ بوجود آوردن فرزندانی که سیرت و جلال او را از خود منعکس می کنند. بر صلیب و در قبر خالی مسیح، شالوده، بنیان برای این هدف شدنی و واقعی گشت.

فیض خدا در مسیح ما را فرزندان او ساخته تا سیرت و جلال پدر آسمانی را از خود منعکس کنیم.

"من انسانی نیستم که باید باشم.

انسانی نیستم که آرزو می کردم باشم.

انسانی نیستم که امید داشتم باشم.

ولی با فیض خدا، انسانی نیستم که قبلاً بودم."

جان نیوتن، واعظ انگلیسی در قرن ۱۸ میلادی

 

"تمام شد"، چه تمام شد؟

۱- تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول و مرگ مسیح "تمام شد." دانه، دانه، تمامی پیشگوئی هائی که در مورد آمدن اول مسیح در بخش عهد عتیق کتاب مقدس بود، در بخش پیمان قدیم دوستی بین خدا و انسان بر اساس شریعت تورات بود، به انجام گرفتند. تکمیل شدند به طرز عالی، تا به آن آخرین کلمه و حرف. کلام خدا در تورات، پیدایش ۳: ۱۵، در هنگام سقوط آدم و حوا، پیشگوئی کرده بود که:" از ذریت (که مفرد است، به یک فرد خاص اشاره می کند) زن، از نسل حوا، از زن،(بدون اشاره به هیچ پدر جسمانی) کسی خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان هم پاشنۀ وی را زخمی خواهد کرد." و " چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد، که از زن زاییده، از باکره، از مریم، زیر شریعت، متولد شد"، انجیل مقدس، غلاطیان ۴: ۴. بر صلیب و با قیامش از مردگان، مسیح سر مار، سر شیطان کوبید، اگر چه شریر بطور موقت فقط توانسته بود بطور تمثیلی پاشنۀ پای مسیح را زخمی کند.

پیشگوئی در مورد محل تولد مسیح در بیت لحم، در کتاب مقدس، میکاه ۵: ۲، پیشگوئی در مورد آن کس که راه را برای مسیح آماده می سازد، یعنی یحیی تعمید دهنده، کتاب مقدس،  ملاکی ۳: ۱، پیشگوئی در مورد نفرتی که از جهان خواهد دید، کتاب مقدس، اشعیا ۵۳: ۳، نفرتی بدون دلیل، کتاب مقدس، مزمور ۶۹: ۴، همگی اینها و بسیاری پیشگوئی های دیگر که وقت نیست به آنها اشاره کنیم، دقیقاً جزئیات میلاد، زندگانی، مرگ مسیح بر صلیب و قیامش از مردگان را، تا به آن آخرین کلمه و حرف، پیشگوئی کرده، و بطرز اعجاب انگیزی تکمیل شده اند. تمام شد. تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول آن یگانه خداوند و نجات دهندۀ جهان تکمیل شدند. مسیح بر صلیب به تمامی آن پیشگوئی ها نگاه کرده و با پیروزی اعلام نمود:" تمام شد."

و همانطور که آن پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول مسیح بطرز عالی تکمیل شدند، تمامی پیشگوئی هائی که راجع به آمدن دوم مسیح می باشند، دقیقاً، تا به آن آخرین حرف و کلمه، بطرز شگفت انگیزی تکمیل خواهند شد. خداوند عیسی مسیح دوباره بر می گردد. این جهان بی ایمان را داوری می کند. وقایعی که در دنیا و بخصوص خاورمیانه و ایران رخ می دهند، نشانه های آن هستند. آیا شما آماده روبرو شدن با مسیح هستید؟ آیا از گناهانتان توبه و ایمانتان را بر او گذاشته اید؟ آیا در اطاعت از مسیح با او راه می روید؟ زندگی می کنید؟

امروز با مسیح راه رفته،

نام او را جلال دهید،

با محبت داشتن به او،

و اطاعت از کلامش، کتاب مقدس.

پیشگوئی ها در رابطه با آمدن دوم مسیح را بخوانید،

"زیرا که وقت نزدیک است."

انجیل مقدس، مکاشفه ۲۲: ۱۰

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Live In The Grace Of Christ

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (052911 6731 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....