Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۵ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

تجربه کردن آرامش و صلح با خدا

 

"فیض و آرامش از جانب پدر ما خدا،

و عیسی مسیح خداوند بر شما باد."

انجیل مقدس، افسسیان ۱: ۲

 

آرامش واقعی، هدیۀ است از جانب خدا برای آنانی که پسر یگانۀ او را محبت

و اطاعت می نمایند.

 

در طول تاریخ انسانها همیشه در پی صلح و آرامش دویده، و آرامش همیشه از آنان گریخته است. انسانها سعی نموده اند با اتحادهای سیاسی و نظامی، صف آرائی های مختلف برای توازن قوا، سازمانهای های بین المللی، و همچنین سمینارها و کنفرانس های مختلف برای بوجود آوردن اتحاد و صلح، که معمولاً با یک سفرۀ چلو کباب شروع، و با یک دعوای جانانه خاتمه می پذیرند، به آن سراب آرامش دست یابند. ولی آرامش راستین چون رویائی گریزان از آنان دوری جسته است، چون فقط حقیقت است که می تواند آنرا بوجود آورد. حتی در ایام صلح و آرامش نسبی، ملتها، و افراد، با  تنشهای درونی، مشکل دارند. حقیقت فقط در عیسی مسیح مجسم، و فقط در کتاب مقدس، مکتوب شده است. آنچه که از حقیقت در کتابهای دیگر است، اخگرهائی هستند که از مسیح و کتابمقدس برخاسته اند.

صلح و آرامش راستین بدست یافتنی نیست، عطا شدنی است. کتابمقدس به ما می گوید که انسان در خودش هرگز نمی تواند آنرا دریافت کند، چون از منبع آن، خدای راستین، توسط تیشۀ گناه، جدا شده است. انسان مانند آن نی است که از ساقۀ اصلی خود جدا گشته، و اکنون از جدایی ها شکایت می کند.

بشنو از نی چون حکایت می کند،      از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان چون مرا ببریده اند،          در نفیرم مرد و زن نالیده اند    

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش      باز جوید روزگار وصل خویش

(مولوی)

ولی ناله و شکایت، یا کوششهای انسانی چاره ای برای ما نمی کنند. صلح و آرامش حقیقی از جانب پدر اسمانی، خدای آرامش (انجیل مقدس، رومیان ۱۵: ۳۲)، توسط ایمان به پسر یگانۀ او، خداوند عیسی مسیح، سرور آرامش (کتابمقدس، اشعیا ۹: ۶)، به ما عطا می شود. آرامش، هدیۀ خداست از فیض او به کسانی که مسیح را محبت داشته و اطاعت می کنند.

در انجیل مقدس، فیض و آرامش قویاً بهم متصل اند، بحدی که " فیض و آرامش بر شما باد" درود متداول در کلیسای اولیه می بوده است. فیض خدا، لطف اوست به ما، که ایمان خود را بر مسیح قرار داده، و هیچ وقت لیاقت آنرا نداشته و نخواهیم داشت. فیض چشمۀ الهی است، و آرامش جویبار آن. فیض خدا در مسیح را دریافت کنید تا جویبار آرامش الهی در قلب شما جاری شود. بر مسیح ایمان آورده، آنوقت با خدا صلح خواهید داشت (انجیل مقدس، رومیان ۵: ۱). روزانه با مسیح در کلام و دعا راه روید، آنوقت آرامش الهی را در عمل تجربه خواهید کرد (انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۷). آن موقع روح القدس حتی در سخت ترین شرایط به شما اطمینان می دهد که پدر آسمانی زندگی شما را در تحت کنترل خود دارد. برای همین استکه کلام خدا این آرامش را "آرامشی که مافوق فهم بشر است" می نامد (انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۷).

آرامشی که دنیا به شما می دهد، نسبی و زودگذر است. آرامشی که پدر آسمانی در مسیح به شما می دهد، مطلق و جاودانی است، چون نه بر شرایط و اوضاع، بلکه بر فیض او استوار شده است.

آیا فیض خدا در مسیح،

بر جان و فکر شما حاکم است؟

یا گذاشته اید گناه و شرایط دشوار زندگی،

از تعهد شما به مسیح بکاهند؟

پدر آسمانی را شکر کنید بخاطر آرامشی که در مسیح دارید.

از روح القدس خواهید هر گناهی را که مانع می شود

تا آرامش الهی بر دل و فکر شما حاکم باشد،

به شما نشان دهد.

"از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر مورد،

با دعا و مناجات و سپاسگزاری،

تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمائید.

و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است،

دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد."

انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۶- ۷

 

به سرود زیبای زیر گوش دهید:

"مانند رودخانه ای پر جلال، ارامش خداست."

فرانسیس هورگل، ۱۸۷۶ میلادی

Like A River Glorious Hymn

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (040511 7700 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....