Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

سرودۀ قیام مسیح  (۴)

 

"و بالاجماع سر دینداری عظیم است که،

خدا در جسم ظاهر شد،

و در روح تصدیق کرده شد،

و به فرشتگان مشهود گردید،

و به امتها موعظه کرده،

و در دنیا ایمان آورده،

و به جلال بالا برده شد."

انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶

 

بند سوم: "به فرشتگان مشهود گردید"، در انجیل مقدس، عبرانیان ۱: ۶  می خوانیم که در هنگام میلاد مسیح، فرشتگان او را پرستش نمودند. می توانید از این مطمئن باشید که در آن صبح زود یکشنبه، فرشتگان خدا در بیرون قبر مسیح منتظر بودند، تا وقتی که از قبر بیرون می آید او را پرستش نمایند. و نه فقط این، برخی از آن فرشتگان مقدس مسئولیتهای مخصوصی در قیام مسیح داشتند. یک فرشته سنگ دهنۀ قبر مسیح را غلطاند، تا انسانها بتوانند وارد شوند و ببیند که قبر خالی است. دو فرشتۀ قدوس بر تختۀ سنگی که جسد مسیح بر آن می بود، ولی حالا قیام کرده نشسته بودند، یکی برمحلی که سر مسیح بود، و دیگری بر محلی که پای مسیح بود. و به آن زنان ایماندار که برای تدهین کفن مسیح آمده بودند گفتند:" چرا زنده را در میان مردگان می جوئید؟ اینجا نیست قیام کرده است." پس فرشتگان مقدس خدا جلال خداوندی مسیح را تائید می کنند. فرشتگان خدا هم تائید می کنند که "سر دینداری عظیم است." فرشتگانی که شاهد آفرینش جهان بودند، شاهد عطا شدن ده-حکم بودند، شاهد میلاد مسیح بودند، و در آینده شاهد آمدن دوبارۀ مسیح و تاسیس پادشاهی خدا خواهند بود، همین فرشتگان در آن صبح زود روز یکشنبه شاهد قیام مسیح از مردگان بودند. "به فرشتگان مشهود گردید." فرشتگان خدا هم تائید می کنند و شهادت می دهند که "حقیقتاً سر دینداری عظیم است." عیسی مسیح خداوند است و از مردگان قیام کرده.

بند چهارم: "به امتها موعظه کرده." وقتی مسیح مرد، شاگردانش روحیۀ خودشان را باخته بودند. ترسان، ناامید، ناتوان، پراکنده. در شک عظیم، افسردگی عظیم. گفتند خوب دیگر همه چیز تمام شد. برگردیم به کار و زندگی و سابق مان. رهبرشان، محبوبشان، مولای شان مرده بود. حالا با چنین روحیه چطور این افراد رفتند و در سرزمینهای مختلف از جمله ایران خودمان، مژدۀ نجات آسمانی در مسیح را اعلام نمودند. اعلام کردند که عیسی مسیح خداوند است. و با وجود ضدیت ها، جفاها، شکنجه ها، با وجود اینکه همگی شان شهید شدند، غیر از یوحنا که در تبعید در جزیرۀ پطمس مرد. چطور شد که این گروه شکسته خورده دنیا را زیر و رو کردند؟ قیام مسیح! قیام مسیح! با مسیح زنده ملاقات کردند. مسیح با شاگردان ملاقات کرد و گفت:" مرا لمس کنید و ببینید که خودم هستم." در جلیل به بیش از 500 نفر ظاهر شد. در همان جلیل، کنار دریاچه، برای شاگردانش صبحانه حاضر کرد. با آنها صحبت کرد. پطرس را دوباره تائید و دوباره فرمان داد که ماموریتش را انجام دهد. با یوحنا  در مورد کارهای که انجام خواهد داد صحبت نمود. و آن شاگردان افسرده و شکست خورده، به واعظین آتشین و شجاع برای مسیح مبدل شدند. و مثل توپ رفتند و باوجود زندانها، کتک خوردنها، شهید شدنها، دنیا را برای مسیح زیر و رو نمودند و ثابت کردند که حقیقتاً "سر دینداری عظیم است."

 

آیا شما عظمت او را ستایش می کنید؟

آیا شما می روید به دنیا و در مورد جلال و حقانیت

خداوندمان عیسی مسیح بشارت می دهید؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (050211 7599 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....