Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۳ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

سرودۀ قیام مسیح  (۵)

 

"و بالاجماع سر دینداری عظیم است که،

خدا در جسم ظاهر شد،

و در روح تصدیق کرده شد،

و به فرشتگان مشهود گردید،

و به امتها موعظه کرده،

و در دنیا ایمان آورده،

و به جلال بالا برده شد."

انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶

 

بند پنجم: "در دنیا ایمان آورده": و چگونه بود که مردم در سرتاسر جهان به پیغام آن شاگردان ایمان آوردند؟ چون قانع شدند که شواهد و مدارک دال بر حقانیت قیام مسیح از مردگان بسیاراند و بر حق. شواهد دال بر حقانیت قیام مسیح بسیار اند. در اینجا وقت بررسی شان نیست. کسانی که حاضر نیستند حقیقت قیام مسیح از مردگان را بپذیرند یا متن کلام خدا را نخوانده اند، یا در گناه زندگی می کنند و نمی خواهند بپذیرند، چون نمی خواهند در مقابل خداوند زنده عیسی مسیح جوابگو باشند. و چگونه مردمان ایمان آوردند و نجات آسمانی یافتند؟ انجیل مقدس، رومیان ۱۰: ۹-۱۰: "وقتی در دل خود ایمان آوری که مسیح خداوند است و با زبان خود اعتراف می کنی که خدا چه کار کرد؟ او را از مردگان برخیزانید." این اصل مطلب ایمان مسیحی است.

بند ششم: "و به جلال بالا برده شد." مسیح به آسمان صعود، و بر دست راست تخت پدر آسمانی نشست، و در آنجا بطور پیوسته برای ما شفاعت می کند. ( انجیل مقدس، اعمال رسولان ۱: ۹، ۱۱، رومیان ۸: ۳۳) خدای پدر به او نامی داد مافوق همگی نام ها، تا در نام عیسی مسیح هر زانوئی در آسمان و زمین  خم شود، و هر زبانی اعتراف کند که اوست خداوند. انجیل مقدس، عبرانیان ۱۲: ۲ به ما می گوید که عیسی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان ما، بر دست راست تخت خدا نشست. خدای پدر از او تجلیل کرد. چون کامل و قدوس است. و پدر آسمانی به پسر یگانه اش اشاره کرده، و می گوید:" بله! این است سر عظیم دینداری. عظیم است پسر من عیسی مسیح! عظیم است پسر من عیسی مسیح! من خدای قدوس، پدر آسمانی، این را تائید می کنم با بلند کردن او به دست راستم. من پادشاهی این جهان را به او می دهم. و من پدر آسمانی سرود خودم را در تجلیل از مسیح می نویسم تا همگی شما آنرا بخوانید. و آن این است:

"مستحق است برۀ ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. "(انجیل مقدس، مکاشفه ۵: ۱۲)

 

لب مطلب ایمان مسیحی در یک سرود خلاصه شده است.

سرود عید قیام. سر عظیم دینداری: خدا در جسم ظاهرشد.

زندگی مسیح ثابت می کند که اوست سر عظیم دینداری، خدای مجسم در جسمیت انسانی.

روح القدس با برخیزاندن او از مردگان تائید کرد که مسیح است سر عظیم دینداری.

فرشتگان مقدس خدا هم آنرا تائید کردند.

موعظۀ رسولان مسیح آنرا تائید کرد.

ایمان آوردن مردمان کشورهای مختلف آنرا تائید کرد.

و پدر آسمانی هم با جلال دادن مسیح آنرا تائید کرد.

حقیقتاً سر دینداری عظیم است. خدا در جسم ظاهر شد.

بله عیسی مسیح، قلب ایمان ما، کسی است که به او تمام ستایش خود را تقدیم می کنیم.

 

"ای پدر ما حیرت زده ایم از عظمت حقایقی که در ۶ بند این سرود نهفته اند.

و این دلیل جمع شدن ماست در کلیسا تا نام خداوند عیسی مسیح را بالا بریم و تمجید کنیم.

ما می شنویم این شهادت پر قدرت را که تمامی ایمانداران مسیحی به آن معترف اند،

که خدا و خداوند قدوس در جسم ظاهر شد، عیسی مسیح.

ما به آن معترف ایم و با شادی قیام مسیح را اعلام می کنیم.

آمین."

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (050311 6820 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....