Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

سرودۀ قیام مسیح  (۳)

 

"و بالاجماع سر دینداری عظیم است که،

خدا در جسم ظاهر شد،

و در روح تصدیق کرده شد،

و به فرشتگان مشهود گردید،

و به امتها موعظه کرده،

و در دنیا ایمان آورده،

و به جلال بالا برده شد."

انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶

 

بند دوم سرود: " و در روح تصدیق کرده شد." "توسط روح القدس، تصدیق کرده شد." یعنی چی؟ مسیح بارها و بارها گفته بود، که خداوند است. گفته بود: "هر کس مرا دید، خدا، پدر آسمانی را دیده است" (انجیل مقدس، یوحنا ۹: ۱۴). گفت:" من و پدر، من و خدا، در ذات یک هستیم."(انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۳۰). به یهودیان گفت: "شما نمی توانید از من ایراد بگیرید و مرا محکوم کنید، بخاطر اعمالی که در روز سبت، شنبه انجام می دهم. چون من خداوند سبت هستم."(انجیل مقدس، لوقا ۶: ۵). زمانی که می خواستند دستگیرش کنند گفت:" اگر بخواهم می توانم امر کنم و فوجی از فرشتگان قدرتمند آسمانی در خدمت من خواهند بود." یعنی او سردار لشکرهای آسمانی است. مقامی که فقط برای خداوند نگه داشته شده است (انجیل مقدس، متی ۲۶: ۵۳). مسیح بارها و بارها و بارها، به عناوین مختلف، اعلام کرد که خدا و خداوند است. در انجیل مقدس، یوحنا ۸: ۵۸ اعلام می کنه که پیش از آنکه ابراهیم خلق شود "من هستم". و نام خاص خدا در تورات، نام یهوه را برای خود بکار می برد. گفت:" پادشاهی من از این جهان نیست." (انجیل مقدس، یوحنا ۱۸: ۳۶) یعنی پادشاه آسمانی است. تمامی این سخنان مسیح، در مورد خداوندی اش می بایستی تصدیق بشوند، به اثبات برسند.

حالا شاید بپرسید: چگونه؟ چگونه روح القدس تمامی این گفته های مسیح را که خداوند است  تائید کرد، به اثبات رساند؟ چطور روح القدس هر نوع شک و سئوال در مورد سخنان مسیح را که خداوند است، رفع کرد؟

انجیل مقدس، رومیان ۱: ۴" شناسانده شد، اعلام شد، معروف گردید به (عنوان) پسر خدا، با قوت، با قیام از مردگان، بوسیلۀ روح القدس، بحسب روح قدوسیت." وقتی روح القدس مسیح را از مردگان برخیزانید، روح القدس اعلام می کرد این عیسی همان است که می گوید هستم. خداوند عاری از گناه در جسمیت انسانی.   

زندگی کامل، غیر قابل توضیح در سطح انسانی، و عاری از هر گونه گناه مسیح، آشکار می کرد که او خداست در جسمیت انسانی. ولی اگرچه مسیح یک زندگی کامل و بدون گناهی داشت، و عده ای براساس آن به او ایمان آوردند، ولی بسیاری بودند که علی رغم سخنان، معجزات، و زندگی کامل مسیح با او ضدیت می نمودند. او را محکوم می کردند، محکوم می کردند، محکوم می کردند، همین طور با سرعت بیشتر. و بلاخره او را بر صلیب بردند. در میان دو راهزن مصلوبش کردند. هویتش با جنایتکاران شناخته شد. رومی ها متهم اش کردند که یاغی است و حاضر نیست در مقابل قیصر زانو بزند. و بله درست است، مسیح چنین کاری نمی کرد. ملایان می گفتند که کفر می گوید و دین پاکشان را دارد آلوده می کند. انواع اقسام تهمت های دروغ بر او گذاشته شده بود.

حالا، نه فقط این تهمت های دروغ بر اونهاده شده بود، بلکه پدر آسمانی گناهان واقعی تمامی کسانی که در طول تاریخ به مسیح ایمان می آورند را بر او گذاشت. مسیح زیر بار سنگین حکم گناهان مُرد. زیر ابر سیاه محکومیت مُرد، و بسیاری قدوسیت کامل او را درک نکردند. بنابراین روح القدس می آید و او را از مردگان بر می خیزاند . و برای همیشه ابرهای سیاه را برچید. قیام عیسی از مردگان، اعلام روح القدس بود که عیسی یگانه قدوس جهان است. وقتی پدر آسمانی در طول زندگی مسیح بر روی زمین، دوبار اعلام کرده بود، که "این است پسر محبوب من که از او خشنودم"، روح القدس با برخیزانیدن او از مردگان آنرا تائید نمود.

در انجیل مقدس، رومیان ۱: ۴، وقتی می فرماید:"عیسی مسیح معروف گردید به (عنوان) پسر خدا، با قوت، با قیام از مردگان، بوسیلۀ روح القدس." آن کلمۀ "معروف" در زبان یونانی "هوریدزو" "horidzo"است، که از آن در انگلیسی کلمۀ horizon به معنی افق را می گیریم. حالا، افق چیزی است کاملاً مشخص. افق، خط  واضح و روشن بین زمین و اسمان است. سرحد و مرز کاملاً مشخص است. یعنی رومیان ۱: ۴ به ما می گوید که روح القدس با برخیزانیدن مسیح از مردگان، کاملاً مشخص کرد، مرز را کشید، که عیسی مسیح پسر یگانۀ خداست، سر عظیم دینداری است، خدا و خداوند است، قدوس الهی است در جسمیت انسانی. روح القدس خط روشن را کشید، مشخص کرد، این فرد حقیقتاً قدوسیت مجسم است. گناه مرگ می آورد،  گناه می کشد، و بطور دائم هم می کشد. گناه شخص را برای ابدیت به آتش جهنم محکوم می کند. اما عیسی مسیح از مردگان برخاست، چون خود گناهی نداشت، گناهان ما را حمل می نمود. از مردگان قیام نمود تا عاری از گناه بودن کامل و مطلق اش را ثابت کند.

 

جلال مسیح را بطور تازه در قیامش ببینید.

حقیقتاً سر دینداری عظیم است.

او را در کلیسایش پرستش کنید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (050111 8403 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....