Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۳۰ ماه آپریل سال ۲۰۱۱ میلادی

 

سرودۀ قیام مسیح  (۲)

 

"و بالاجماع سر دینداری عظیم است که،

خدا در جسم ظاهر شد،

و در روح تصدیق کرده شد،

و به فرشتگان مشهود گردید،

و به امتها موعظه کرده،

و در دنیا ایمان آورده،

و به جلال بالا برده شد."

انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶

 

"بالاجماع سرّ دینداری عظیم است." خدای قدوس، جسمیت انسانی بخود گرفت. به میان ما آمد، تا با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان، غرامت گناهان کسانی را که به او ایمان می آورند بپردازد. در هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ مسلکی، هیچ مکتب فلسفی، شما چنین چیزی را پیدا نمی کنید که خدا، خدای راستین، خدای قدوس، جسمیت انسانی بخودش گیرد، بصورت یک شخص درآید، آشکار شود، مکشوف شود، تا ما را از اسارت گناهان مان و شیطان، نجات بخشد. آن شخص عیسی مسیح است.  و ما با پولس، و تیموتاوس و کلیسای اولیه همصدا می شویم در خواندن این سرود که اعلام می کند، عیسی مسیح خدا و خداوند است، که برای ما آشکار شده است. عیسی مسیح سر عظیم دینداری است که عیان شده است.

و شهادت در مورد حقانیت این موضوع، در یک سرود ۶ بندی، که الهام روح پاک خداست، به ما عطا شده است. هر بند این سرود، اثبات حقانیت این موضوع است. اینکه بیائیم و بگوئیم، عیسی مسیح آشکار شدن، خدای قدوس است، و این یک مکاشفۀ عظیم می باشد، یک موضوع است. و اینکه صحت و سُقم این امر را به اثبات برسانیم، موضوع دیگری است. بهمین دلیل، روح القدس برای ما یک سرود تحقیقی نوشته است. سرودی که ثابت می کند عیسی مسیح حقیقتاً قدوسیت خداست که از روی آن پرده برداشته شده است. عیسی مسیح مکاشفۀ ذات خداست.

بند اول: "خدا در جسم ظاهر شد." یعنی به زبان ساده، عیسی مسیح خداست در جسمیت انسانی.  این حقیقت در طرز بدنیا آمدن او از مریم باکره، در زندگی کامل و عاری از هرگناهی که مسیح داشت، آشکار بود. در سخنان و تعلیمات حیرت انگیز، شگفت انگیز، عمیق، و بی انتهایش آشکار بود که اوست خدا در جسمیت انسانی. در قدرت اعمال و معجزاتش که قابل توضیح دادن نیستند، مثل زمانی که مرده را از مرگ بر می خیزاند. در دانش متحیر کننده اش، آشکار بود که اوست خدا در جسمیت انسانی. مسیح می توانست به مردمان روزگارش نگاه کرده و گوید:" لازم نیست به من بگوئید در دلتان چی هست. ناگفته از افکار درون مغزتون آگاهم. کلمات به زبان آورده نشده شما را، من می شنوم، عواطف احساس نشده شما را، من احساس می کنم، افکار تفکر نشده شما را، من می بینم." عیسی مسیح خدا و خداونداست در جسمیت انسانی.

حتی مردمانی که به اوایمان نداشته، ضد او بودند، می گفتند تا بحال کسی مانند این مرد سخن نگفته است ( انجیل مقدس، یوحنا ۷: ۴۵- ۴۶). هیچ راهی وجود نداشت و ندارد که عمق سخنان مسیح را، یا عرش معجزات مسیح را، بتوان توضییح داد غیر از اینکه اوست خدا و خداوند در جسمیت انسانی. خدا در جسم ظاهر شد. کلمه ظاهر شد. "ظاهر شدن"، در زبان یونانی یک کلمه است "فونا روئین". این کلمه آشکار شدن آنچه که از پیش وجود داشته است را می رساند. یعنی همین یک کلمه به ما می گوید عیسی مسیح از قبل، از ازل وجود داشته، خلق نشده، مخلوق نیست. همیشه عضو دوم تثلیث اقدس بوده و هست، که جسیمت انسانی گرفت، و خود را برای ما آشکار ساخت. همیشه از ازل جزوی از آن جوهر الوهیت، و سرشت خدائی بوده و هست. خدائی که از ازل وجود داشته، برای ما آشکار شد، قابل دیدن شد در جسمیت انسانی. عیسی مسیح خدای نادیده را برای ما قابل رویت کرد. عیسی مسیح که خداست، قدوس است، در جسم انسانی برای ما عیان شد. انجیل مقدس یوحنا ۱: ۱، "در ابتدا، از ازل، کلمه بود ( اشاره به عیسی مسیح)، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود." آیۀ ۱۴ "و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر." پسر "مونو گنوس (در یونانی)" با پدر، پسر هم ژن، هم ذات، هم جوهر وجود، با خدای پدر.

و نه فقط سخنان بی همتایش، نه فقط معجزات شگفت انگیزش، ثابت می کنند که عیسی خداست، بلکه همچنین محبت اش، رحمتش، فروتنی اش که فراسوی هر گونه محبت و رحمت و فروتنی انسانی است. اینکه پسر پر جلال خدا، خم شده، سر فرود می آورد، تا انسانهای گناهکاری مثل من و شما را نجات دهد، بی همتاست. حتی دشمنانش را محبت می کند. من مرد مسلمان ۸۰ ساله ای را می شناختم که سالها در مورد مسیح به او گفته بودند. ولی همیشه با موضوع خداوندی مسیح مشکل داشت. انواع و اقسام دلایل برایش آورده ، اما قبول نمی کرد. تا زمانی که خودش از کلام خدا می خواند، هنگامی که مسیح بر روی صلیب بود، وحشیانه زده بودنش، شکنجه اش داده بودند، مسیح بر روی صلیب این جمله را برای همان کسانی که او را به صلیب کشیده بودند فرمود: "ای پدر اینان را ببخش زیرا نمی دانند که چه می کنند." ( انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۳۴). آن شخص که ۸۰ سال در اسلام زندگی کرده، نماز و روزه و قرآن خواندش اش هیچوقت قطع نمی شد، گفت:"هیچ انسانی، هر چقدر هم می خواهد خوب باشد، روحانی باشد، فروتن باشد، بخشنده باشد، هیچ انسانی نمی تواند در آن شرایط این جمله را بگوید. فقط خداوند است که می توانه چنین سخن گوید.". و آن مرد، بالاخره به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (043011 7170 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....