Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۶ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

درسهائی که سختی ها می آموزند: اولویتهای درست

 

"آلان دانستم که تو از خدا می ترسی، چونکه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی."

کتابمقدس، پیدایش ۲۲: ۱۲

 

تجربیات سخت برای ایمانداران مسیحی، همیشه آنچه را که برایشان عزیز

و گرانبهاست، آشکار می سازند.

 

          دلیل اصلی آزمون ابراهیم، در پیدایش ۲۲، بر بالای کوه موریا، این بود که برای خود ابراهیم آشکار شود چه چیزی را در زندگی ارزشمند می شمرد. این دانش برای ابراهیم بود نه خدا. چون خدا بر همه چیز داناست. سئوالی که خدا می خواست ابراهیم پاسخ دهد این بود:" تو اسحاق را بیشتر از من محبت داری؟ یا مرا بیشتر از اسحاق؟" خدا نگذاشت که اسحاق کشته شود. خود خدا برۀ قربانی را فراهم ساخت. اما این سئوالی است که از ما هم می پرسد. ما چه کسی را بیش از همه محبت داریم؟ آیا خدای راستین، پدر، پسر، روح القدس،  در مقام اول، در محبت ما، قرار گرفته اند؟ و یگانه راهی که حقانیت محبت ما را به اثبات می رساند، اطاعت ما از اوست.  آیا در عمل از او اطاعت می کنیم؟ و اگر خدای رستین را محبت داریم، آیا عروس او، کلیسای مسیح را نیز محبت داریم؟ این دو را نمی شود از هم جدا کرد. آیا در عمل این محبت ما دیده می شود؟

          خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس، لوقا ۱۴: ۲۶ می فرماید:" اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر، زن و اولاد، برادران و خواهران، و حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی تواند بود." یعنی مسیح می خواهد ما چنان عمیق او را محبت داشته باشیم، که در مقایسه با آن، محبتهای ما نسبت به اقوام و خویشان، مانند نفرت بنظر آید. و برای رسیدن به این هدف، خدا اجازه می دهد که ما از آزمونهای سخت بگذریم، مانند ابراهیم، تا اولویتهای زندگیمان برای خودمان آشکار شوند. رمز پیروزی در این تجربیات دردناک، اعتماد و اطاعت است. "دل ثابت را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت زیرا که بر تو توکل دارد." کتابمقدس، اشعیا ۲۶: ۳. اولویت صحیح محبت داشتن خداوند عیسی مسیح است با تمامی وجود، و اثبات این محبت با اطاعت از کلامش.

          اعتماد بر کلام خدا و اطاعت از آن، همیشه برکات روحانی را خدا را بهمراه دارند. ولی ایامی هست، که خدا چون می خواهد ما به عمقی بیشتر از محبت به او برسیم، اجازه می دهد و حتی اراده می کند که در مسیر اعتماد و اطاعتمان از او، از تجربیات سخت و دردناک بگذریم تا "ایمان شما که از طلای فانی گرانبها تر است، با آزموده شدن در آتش، در حین ظهور عیسی مسیح، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود." انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۷. اگر به کلام و ارادۀ خدا وفادار باقی بمانیم، اولویتهای صحیح پیدا خواهیم نمود، که باعث جاری شدن برکات روحانی خدا در زندگی ما می شوند.

 

امروز و هر روز دعا کنیم،

اولویتهای ما، مطابق اولویتهای خدا در کلامش باشند.

 

"یهوه خدای خود را به تمامی جان،

و تمامی قوت خود،

محبت نما."

کتابمقدس، تثنیه ۶: ۵

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (020611 7463 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....