Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۸ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۱۴)

تشنۀ دعا باشید.

 

"در دعا مواظب باشید. در دعا وفادار باشید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۲ قسمت سوم آیه.

 

۸- مسئولیت هشتم ما نسبت به کلیسای خداوند عیسی مسیح این است: "در دعا مواظب باشید. در دعا وفادار باشید." انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۲ قسمت سوم آیه.

 

"ای پدر ما که در آسمانی،

نام تو مقدس باد.

ملکوت تو بیاید.

ارادۀ تو چنانکه در آسمان است،

بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده،

و قرض های ما را (گناهان ما را) ببخش،

چنانکه ما نیز قرضداران خود را (کسانی را که به ما گناه کرده اند را)،

می بخشیم.

و ما را در آزمایش میآور،

بلکه از شریر ما را رهایی ده.

زیرا ملکوت، و قوت، و جلال،

تا ابدالااباد از آن تو است،

آمین."

انجیل مقدس، متی ۶: ۹- ۱۳

 

یکی از بهترین نمونه های دعا در هدایت روح القدس، دعای استکه خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس، متی ۶: ۹-۱۳، به شاگردان اولیه و به ما تعلیم می دهد. این دعا، خدا-محور است بر خلاف دعا های انسان-محور امروزی در کلیساهای امروزی. با قدوسیت و جلال پدر آسمانی شروع شده، آمدن پادشاهی خدا و انجام ارادۀ پدر را طلبیده، اتکای روزانۀ ما را به فراهم سازی پدر اعتراف، گناهکاری ما و نیاز مان به آمرزش الهی را اذعان، گناهان دیگران را بخشیده، طلب قوت و حفاظت در مقابل وسوسه و حملات شریر نموده، و دوباره با جلال دادن نام پدر آسمانی خاتمه می یابد. یک دعای بسیار ساده، ولی بسیار عمیق. هیچگونه اثری از خود خواهی ها و یا خول بازی های دعاهای مسیحیان مدرنیزه شدۀ امروزی را در آن نمی یابید.

چگونه دعا کنیم؟ در صداقت، با فروتنی و احترام، در اعتماد بر نام قدوس پسر خدا، خداوند عیسی مسیح، با زبان مادری خودمان. پیش از هر چیز حالت قلبمان باید در حضور پدر آسمانی پاک و سالم باشد. سپس، یک وقت و جای  مشخص برای خود معین کنیم، تا هر روزه در آن زمان و مکان در دعا باشیم. چرا؟ تا آن انضباط دعا در ما بوجود آید. زمان و مکانی را انتخاب کنید که بتوانید در خلوت، بدون سر و صدا، تلفن، و چک کردن ایمیل ها، و یا هر چیز دیگر، دعا کنید. به نظر من بهترین وقت، صبح زود است، قبل از آنکه شلوغی های زندگی شروع شوند. صبح زود پنجره ای است به روی تمامی روزی که در پیش داریم. وقتی روز تان را با کلام و دعا شروع می کنید، تمامی روزتان برکت می گیرد. در سحر است که شبنم بر روی برگهای درختان که در آرامی هستند، می نشیند. بگذارید شبنم روح القدس، در سحر بر روی جان شما بنشیند تا به زندگی شما طراوت دهد. لازم نیست در دعا داد بزنید. گوش پدر آسمانی سنگین نیست که نشوند، بلکه "گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود"، کتاب مقدس، اشعیا ۵۹: ۲.

با کتاب مقدس باز و یک دفترچۀ یاداشت باز دعا کنید تا بتوانید تقاضاهای دعا را نوشته، برای تک تک آنها دعا کنید. اول پدر آسمانی را ستایش کرده برای شخصیت خودش، برای آنکه هست. سپس به گناهان خود بطور اخص اعتراف کنید. بعد برای دانه دانه برکاتش او را شکر نمائید. و در آخر درخواستهایتان را به پیشگاه پدر آسمانی تقدیم کنید. اول درخواستها برای دیگران، دوم برای خودتان. و تمامی دعایتان را در نام خداوند عیسی مسیح، مطابق شخصیت مسیح، و در هدایت و قدرت روح القدس انجام دهید.

در دعا مواظب باشید.

نگذارید دزدان وقت،

وقت دعا و کلام شما را از شما بدزدند.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #14

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (071811 7202 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....