Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۹ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۵)

منضبط باشیم.

 

"با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰قسمت اول آیه.

 

زمانی شخصی از من پرسید، و اغلب این سئوال پرسیده می شود که، "از کجا می توانم مطمئن شوم که حقیقتاً یک ایماندار مسیحی هستم؟"" از کجا می توانم مطمئن شوم که وقتی زندگی ام را به مسیح سپردم این تصمیم از روی احساسات نبوده است؟" و پاسخ من این است: تنها راهی که ما می توانیم بدانیم و مطمئن باشیم که در حضور خدا عادل گشته ایم، عدالت خدا در مورد ما توسط مسیح انجام گرفته، یعنی مجازات گناهانمان در حضور خدا توسط مسیح پرداخت شده، رابطۀ ما با خدا سالم است، و وارد خانوادۀ الهی شده ایم. تنها راهی که می توانیم از این مطالب مطمئن باشیم این است که به زندگی و قلب خود نگاه کنیم. اگر در زندگیمان اطاعت از کلام مکتوب خدا، کتاب مقدس دیده می شود، اگر عمیق ترین میل و اشتیاق قلب ما این است که مسیح را در کلیسایش خدمت کنیم، او را خوشنود سازیم، آنوقت می توانیم مطمئن باشیم که حقیقتاً مسیح خداوند و نجات دهندۀ ماست.

این میل و اشتیاق برای خوشنود ساختن خداوند عیسی مسیح خود را در ما بصورت داشتن یک زندگی پاک و مقدس، زندگی ای که با طرز زندگی مردم بی ایمان این دنیا فرق دارد و آن فرق را می شود دید، یک زندگی پاک و رستگارانه در خدمت مسیح و کلیسایش، خود را ابراز خواهد کرد. معنی اش این نیست که شما کامل شده، و هیچوقت در تعهد و اطاعتتان از خداوند عیسی مسیح سست و متزلزل نمی گردید. بهیچ وجه! تنها شخص کامل خود خداوند عیسی مسیح است وبس. ولی معنی اش این هست که جهت زندگی شما بطرف کاملیت پیش می رود. کاملیتی که در هنگام بازگشت مسیح در بدنهای جلال یافته دریافت خواهید کرد. معنی اش این هست که جهت کلی زندگی شما بطرف محبت بیشتر به خدای کتابمقدس، جلال دادن مسیح، و خدمت کلیسای او می باشد. می خواهید بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شوید تا او را جلال دهید. فقط در آن حالت است که می توانید مطمئن باشید که یک ایماندار مسیحی هستید.

          یک مرد خدا به نام هنری دراموند گفته: "هزینه ورود به پادشاهی خدا برای ما انسانها هیچ است. رایگان است. چون مسیح با خون پُربهایش آنرا پرداخته است. ورودیه مجانی است. اما هزینۀ عضویت سالیانه اش، همِۀ زندگی شماست."

          و ایماندار مسیحی که چنین اشتیاق و اطاعت قلبی ای نسبت به خداوند عیسی مسیح دارد، زندگی خواهد داشت فراسوی یک زیستن سطحی.

          در انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹- ۲۱، کلام خدا به ما ۲۵ فرمان می دهد که با انجام دادن شان توسط فیض پدر آسمانی، قدرت خداوند عیسی مسیح، و هدایت روح القدس می توانیم در آن پری حیاتی که مسیح به ما وعده داده است زندگی کنیم، نه اینکه فقط زیست نمائیم.

          آیات رومیان ۹- ۲۱ را می شود به ۴ قسمت تقسیم کرد. مانند ۴ دایرۀ متحدالمرکز که از خود ما شروع شده، و سپس گسترده تر می گردند. اگر از درونی ترین دایره شروع کنیم و رو به بیرون رویم این دایره ها بدین ترتیب هستند: اول- وظایف شخصی ما، آیۀ ۹. دوم- مسئولیت های ما نسبت به خانوادۀ الهی، نسبت به دیگر ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳. سوم- مسئولیتهای ما نسبت به عموم مردم چه ایماندار مسیحی، چه غیر مسیحی، آیات ۱۴- ۱۶. و چهارم- وظایف ما نسبت کسانی که دشمنان قسم خوردۀ ما هستند، آیات ۱۷- ۲۱.

با درونی ترین دایره، وظایف شخصی خودمان شروع کردیم:

"محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹

حالا می رسیم به دایرۀ دوم، وظایف ما نسبت به خانوادۀ الهی، ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳. و در این آیات کلام خدا به ما ده فرمان می دهد. ده مسئولیت مسبت به دیگر ایمانداران مسیحی.

اول- "با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت اول آیه.

چگونه این دنیای بی ایمان می تواند بداند که ما متعلق به مسیح هستیم؟ بوسیلۀ پاکی زندگیمان و هنگامی که " با محبت برادرانه یکدیگر را دوست می داریم." خود خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس، یوحنا ۱۳: ۳۴- ۳۵ می فرماید که چگونه می شود تشخیص داد که فردی متعلق به مسیح هست یا نه: "به شما فرمانی تازه می دهم: یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را محبت داشتم، شما نیز یکدیگر را محبت بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید."

اینگونه محبت برادرانه را پدر آسمانی از ما می خواهد. گریزی از آن نیست. برای یک ایماندار مسیحی اینگونه محبت انتخابی نیست. انجیل مقدس ۱ یوحنا ۵: ۱، می فرماید:" هر که پدر را دوست دارد (هر که ادعا می کند مسیحی است و پدر آسمانی را دوست دارد.) فرزند او را هم دوست خواهد داشت (دیگر ایمانداران مسیحی را هم دوست خواهد داشت). بنابراین نمی توانیم بگوئیم که از فلان برادر یا خواهر "خسته شده ام".

انجیل مقدس، ۱ یوحنا ۲: ۹- ۱۱ می فرماید: "اگر کسی ادعا کند که در نور است ( در نور مسیح است، ایماندار مسیحی است.) و در عین حال از برادر خود ( یا خواهر خود ، برادر و خواهر مسیحی) نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر خود را دوست بدارد، در نور زندگی می کند، و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است."

کسی برادر یا خواهر مسیحی خود را دوست دارد، پشت سرش غیبت نمی کند، در مورد او دروغ نمی گوید. و به دروغهای دیگران در مورد او گوش نمی دهد.

این مسئولیت اول ماست نسبت به خانوادۀ الهی: "با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید." آیا شما این وظیفه را انجام می دهید؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #5

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (070911 7157 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....