Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۷ ماه آپریل سال ۲۰۱۱ میلادی

 

پادشاهی خدا را جوئید.

 

" شما قبل از هر چیز برای بدست آوردن پادشاهی خدا،

و انجام خواسته های او بکوشید،

آن وقت همۀ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد."

انجیل مقدس، متی ۶: ۳۳

 

پدر آسمانی برای کسانی که پادشاهی ابدی او را می جویند فراهم می کند.

 

منظور خداوند ما عیسی مسیح از اینکه می گوید:" شما قبل از هر چیز برای بدست آوردن پادشاهی خدا، و انجام خواسته های او بکوشید" چیست؟ منظور او این است که بالاترین اولویتها در زندگی ما باید موضوعاتی باشند که ارزش ابدی دارند. الویتهای پولس رسول چنین بود. در اعمال رسولان ۲۰، پولس آماده بود که به اورشلیم رود تا از ایمان مسیحی دفاع کند. نمی دانست که در آنجا به زندان خواهد افتاد و یا جان خودش را از دست خواهد داد. ولی چشم انداز جفا او را از دنبال کردن هدفش نترساند. خود او با الهام روح القدس می فرماید: " جان خود را عزیز نمی دارم"(آیۀ ۲۴). پولس نگران آینده نبود. نگران اینکه چقدر عمر خواهد نمود، چه خواهد خورد، و یا چه خواهد پوشید. بلکه در عوض، آنچه پولس می خواست این بود که "دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافته ام"(آیۀ ۲۴).

قبل از هر چیز پادشاهی خدا را طلبیدن، یعنی اینکه بخواهیم تاثیرات اقتدار مسیح در زندگیمان بصورت رستگاری، آرامش، و شادی روح القدس دیده شود (انجیل مقدس، رومیان ۱۴: ۱۷). تا هنگامی که گمشدگان آن خصوصیات روحانی را در ما بینند، متوجه شوند که پادشاهی خدا در زندگی ماست. و این یک شهادت قوی است که پدر آسمانی از آن برای نجات گمشدگان و آوردن آنها به ایمان به پسر خودش، می تواند استفاده کند. قبل از هر چیز پادشاهی خدا را طلبیدن یک جنبه اش یعنی بخواهیم آن پادشاهی توسعه یابد از طریق صید جانها برای مسیح.

پادشاهی خدا را در درجۀ اول طلبیدن همچنین یعنی مشتاق بازگشت مسیح و برقراری سلطنت هزار سالۀ او باشیم. همین آلان هم ارث با مسیح هستیم (انجیل مقدس، رومیان ۸: ۱- ۷)، و در پادشاهی آینده با او برای ابدیت سلطنت خواهیم نمود (انجیل مقدس، مکاشفه ۲۲: ۵). در آسمان و زمین نو برای ابد زندگی خواهیم کرد ( انجیل مقدس، مکاشفه ۲۱: ۱). آن موقع ما از تمامی غنای ابدی آن آسمان و زمین نو بهرمند خواهیم شد (انجیل مقدس، مکاشفه ۲۱: ۱- ۲۲: ۵). نگران و مجذوب چیزهای مادی این جهان نشویم. در آخر خداوند عیسی این جهان را نابود و جهان نوینی می سازد.

بجای نگرانی و بدنبال ثروت این جهان بودن، "شما قبل از هر چیز برای بدست آوردن پادشاهی خدا، و انجام خواسته های او بکوشید" (انجیل مقدس ۶: ۳۳). بدنبال یک زندگی خدا پسندانه و قدوسیت باشید " آن وقت همۀ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد" (آیۀ ۳۳). پدر آسمانی برای شما فراهم می کند. فقط رستگار زندگی کنید.

امروز و هر روز بخواهیم،

ابزاری باشیم پاک و مفید برای

توسعۀ پادشاهی خدا.

 

"ای مقدسان خداوند از او بترسید،

زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست.

شیر بچگان بی نوا شده، گرسنگی می کشند،

ااما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد."

کتاب مقدس، مزمور ۳۴: ۹- ۱۰

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (040711 6946 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi
Persian New Year is First Day of Spring and Celebrated by Iranians, Afghans, Tajiks, Kurds, Send Free farsi Greetings, Learn History of NowRuz, Read NoRuz Poetry, Learn about NowRuz Traditions, How Old is NowRuz? What is Persian Imperial calendar
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....