Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کورش فارسی

پیروز می بود."

کتاب مقدس، دانیال ۶: ۲۹

 

موفق بودن بمراتب بیشتر به شخصیت ما ارتباط دارد،

تا شرایط و اوضاع زندگی.

موفق بودن به وفاداری ما به خداوند عیسی مسیح،

بخصوص در شرایط سخت، وابسته است.

 

          از دیدگاه بسیاری دانیال یک مرد موفق بود. هنگامی که فقط یک تین ایجر بود، بصورت یک اسیر یهودی وارد دربار نبوکد نصر پادشاه بابل شد. بسرعت خودش را به عنوان کسی که شخصیتی ممتاز، حکمتی عمیق، و تعهدی قوی به خدا دارد، مشخص نمود. در عرض چند سال نبوکد نصر او را به عنوان حاکم بابل و ریس سایر حکیمان و مجوسیان برتری داد. چندین سال بعد، پسر نبوکد نصر، بلشصر، دانیال را حاکم سوم در امپراطوری اش نمود. و سپس داریوش پادشاه، او را نخست وزیر تمامی امپراطوری ایران ساخت.

          اگرچه دانیال مردی موفق بود، اما موفق بودن از نظر دنیا هیچوقت هدف زندگی اش نبود. او فقط می خواست به خدایش وفادار باشد. و چون وفادار بود، خدا او را در امپرطوری بابل و ایران عزت داد و بالابرد. و نقشۀ خدا برای زندگی دانیال بمراتب فراتر از بابل و ایران می رفت. حضور دانیال در بابل باعث شد که قوم اسرائیل بعدها بتوانند به اورشلیم برگردند، عزرا ۱: ۱-۳، و قرنها بعد راه را برای آمدن مجوسیان به بیت لحم برای ملاقات و پرستش مسیح مولود، باز نمود، متی ۲: ۱- ۱۲. آن مجوسیان، آن مغان زرتشتی ایرانی از کجا در مورد مسیح موعود می دانستند؟ از تعلیمات دانیال، از تورات، اعداد ۲۴: ۱۷،"ستاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد، و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست."، و دانیال ۹.

          خدا از دانیال بصورت شگفت انگیزی استفاده کرد، ولی دانیال فقط قسمتی از آن نقاشی زیبای خدا بود. بهمین ترتیب، پدر آسمانی، همانطور که تابلوی زیبای فیض نجات بخش اش را می کشد، می خواهد از شما و از هر ایماندار مسیحی وفادار، بطور شگفت انگیزی استفاده کند. ممکن است شما را بالا برده و بصورتهای که تصورش را هم نمی کنید از شما استفاده نماید، و یا ممکن است بنحوی محقرانه. در هر حالت، آزمون موفقعیت شما در بالا بودن و یا محقر بودن خدمت شما نیست، بلکه در وفاداری شماست. شما حقیقتاً موفق خواهید بود، اگر به خداوند عیسی مسیح وفادار بوده، و از هر فرصتی حد اکثر استفاده را برای جلال دادن او بکنید.

 

وفادار باشیم.

" هر کس ما را چون خدّام مسیح و وکلای

اسرار خدا بشمارد ( ما خادمین مسیح و

مباشرین حقایق اسرار خدا هستیم.)

یک خادم، یک وکیل، یک مباشر

باید امین (وفادار) باشد."

انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۴: ۱- ۲

 

"این کتاب تورات (یا تمامی کتابمقدس) از دهان تو دور نشود،

بلکه روز و شب در آن تفکر کن، تا بر حسب هر آنچه در آن

مکتوب است متوجه شده، عمل نمایی.

زیرا همچنین راه خود را پیروز خواهی ساخت، و همچنین کامیاب

خواهی شد."

کتابمقدس، یوشع ۱: ۸

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (121810 6389 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....