Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

 صبح بخیر دوستان

 

"زیرا چون خود عذاب کشیده، تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را

اعانت فرماید."

انجیل مقدس،عبرانیان ۲: ۱۸

"زیرا ریس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود،

بلکه آزموده شد، در هر چیز، به مثال ما،

بدون گناه."

انجیل مقدس، عبرانیان ۴: ۱۵

         

          پولس رسول هنگامی که می خواست دستیار جوان خود تیموتاوس را راهنمائی و تشویق کند، تمامی سخنان خود را در این یک جمله خلاصه کرد:"عیسی مسیح را بخاطر دار که از نسل داود بوده از مردگان برخاست." در هر روز زندگی بیاد آورید، ما" ۲تیموتاوس ۲: ۸. چرا؟ چون در سختی ها، و تجربیات، ما "ریس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود،بلکه آزموده شد (سختی دید)، در هر چیز، به مثال ما، بدون گناه."انجیل مقدس، عبرانیان ۴: ۱۵. خداوند ما عیسی مسیح یک خدائی که در آسمانها نشسته باشد، بی تفاوت و بی اعتنا نسبت به ما نیست. بلکه با درد ها وضعفهای ما همدردی می کند. فکر می کنید با شما بدرفتاری شده است؟ بمراتب بیشتر با او شد، و او درد شما را می داند.

ولی در سختی ها ما نه فقط به همدردی نیاز داریم، بلکه همچنین به قدرت در روبرو شدن با آنها. در سختی ها بیاد آورید که ما خداوندی داریم که چون "خود عذاب کشیده، تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید."انجیل مقدس،عبرانیان ۲: ۱۸. اعانت کردن یعنی یاری دادن، قدرت مقابله با یک مشکلی را دادن. خداوند ما عیسی مسیح نه فقط ما را از گناهانمان نجات می بخشد، نام او عیسی است یعنی یهوه (عیسی مسیح) نجات دهنده است، متی ۱: ۲۱، نه فقط با دردهای ما همدردی می کند، عبرانیان ۴: ۱۵، بلکه همچنین در هر روز زندگی برای مسائل آن روز به ما قوت می دهد، عبرانیان ۲: ۱۸.

هر آنچه را که شما احساس و تجربه می کنید، او احساس و تجربه کرد و بمراتب بیشتر از من و شما. چون او هیچوقت گناه نکرد، تسلیم وسوسه ها، و تجربیات سخت نشد، بلکه شدت و حدّت حملات آن وسوسه ها و سختی ها را چشید.

خداوند ما عیسی مسیح، خداوندی نیست که قدرتمند و قدوس باشد، ولی بی تفاوت. وقتی درد می کشید، ضعیف هستید، وسوسه می شوید، او درد، ضعف، و وسوسۀ شما را می داند. همدردی می کند. و فراتر از همدردی قوت می بخشد برای پیروزی بر آنها.

          در عظمت محبت و شخصیت خداوند مان عیسی مسیح شادی کنید. از پدر آسمانی بخواهیم که به یاد ما آورد نیازمان را به مسیح نه فقط در ایام سختی ها، بلکه در هر زمانی.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (120910 6479 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....