Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۹ ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی

 

قحطی کلام خدا (۹)

 

"اینک خداوند یهوه می گوید:

" ایامی می آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد.

 نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند.

و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد،

تا کلام خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند یافت."

کتاب مقدس، عاموس، ۸: ۱۱- ۱۲

 

عاموس مرد خدا، نبی خدا به مردمان زمانۀ خودش و به مسیحیان زمانۀ ما اعلام می کند: "اینک خداوند یهوه می گوید: ایامی می آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد. نه گرسنگی از نان و نه از تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند."، آیۀ ۱۱.

ما اکنون در چنین ایامی بسر می بریم. این آیات برای ما هستند. این پیغام برای ماست. و در آنها شما می توانید ۵ قسمت پیدا کنید.

اول- یقین آمدن قحطی، آیۀ ۱۱

دوم- کنترل کننده قحطی، آیۀ ۱۱

سوم- خصوصیات این قحطی، آیۀ ۱۱

چهارم- علل آمدن این قحطی، آیات ۱- ۶:

          در آیات بعد، خداوند علل آمدن غضب اش بصورت قحطی کلام را، بیشتر باز می کند.

آیۀ ۶: "و مسکینان را به نقره و فقیران را بنعلین بخریم و پس ماندۀ گندم را بفروشیم." در تمام مدتی که قوم خدا در معبد نشسته و در تحت تعلیم کلام خدا بودند، فکرشان این بود که چگونه برویم و مردم را بچاپیم. پس ماندۀ گندم هایمان را به آنها بفروشیم. زمین مغازه را جارو بزنیم، بسته بندی کنیم، و به مردم قالب. چنان مردم را بچاپیم، چنان فقیر و مسکین شوند که خودشان را به قیمت یک کفش به ما بفروشند. این افکار قوم خدا بود در تحت تعلیم کلام خدا در معبد، که خداوند در این آیات بر ملا می سازد. موعظه و تعلیم کلام خدا بر آنها بی تاثیر بود.

در کلیسایشان، تحت تعلیم کلام خدا می نشستند، در تمام طول مدت موعظه در خواب و خیال خودشان بودند. یا چرت می زدند، یا در مورد کسب، کار، و پول در آوردن فکر می کردند. در معبد، تلفنهای موبایل شان دائماً زنگ می زد. دائماً پیغام هایشان را چک می کردند که مبادا فرصت معامله ای را از دست دهند. در زمان مشارکت هم دائماً حرفشان در مورد خرید و فروش و معامله بود. علتی هم که اصلاً به معبد می آمدند این بود که فلانی را که با او از قبل قرار گذاشته بودند پیدا کنند تا معامله شان را انجام دهند. خانۀ خدا را به لانۀ دزدان تبدیل کرده بودند. برای همین است که خداوند عیسی مسیح  می فرماید: "خانۀ پدر مرا، کلیسای مرا، خانۀ تجارت مسازید." (انجیل مقدس، یوحنا ۲: ۱۶).

قوم خدا، فکر خود را بر چیزهای آسمانی نگذاشت (انجیل مقدس، کولسیان ۳: ۱)، اول بدنبال پادشاهی خدا و عدالت او نبود (انجیل مقدس، متی ۶: ۳۳). خدایشان پول بود، و اعتمادشان بر حرص و طمع. دائماً می گفتند و یا فکر می کردند: "کی این روز سبت تمام می شود، کی این موعظه تمام می شود، تا برویم بدنبال پول در آوردنمان."

شباهتها با مسیحیان امروزه زیاداند. اینطور نیست؟ امروزه ما  در کلیساها می بینیم افرادی که کلیسا و موعظه کتاب مقدس برای شان کسالت آور است. می بینیم مردمانی را که هی به ساعتشان نگاه می کنند که کی این جلسه تمام می شود. موعظه های کوتاه تر و کوتاه تر می خواهند با هر چه کمتر و کمتر از کلام خدا. قصه می خواهند. تا با خیال راحت بر گردند به طرز زندگی معمول شان در گناه.

امروزه شما کلیساهای فراوانی را پیدا می کنید که در آنها هیجانات زیاد است، خیلی پر انرژی، ولی خالی از کلام خدا. خوب ورم کرده اند، ولی فقط همان است: ورم. مرده شور خانه هائی هستند که اسم خودشان را کلیسا گذاشته اند. تابلوی کلیسایشان در واقع سنگ قبر است. و جمعیت از کلیسا می آید بیرون، مانند مرده های متحرک، و فکر می کنند که خیلی برکت گرفته اند. شکم ها باد کرده است، ولی نه از تغذیۀ سالم کلام خدا، بلکه از قحطی کلام.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Scarcity of the True Word of God Part #9

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (062911 7110 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
b0VIM 7.0_-Q'TPfarsinetcircuscircus~farsinet/adfarsi/noruz_saltahvil_countdown.htmlutf-8 U3210#"! Utp9ad 9cR tm[B?)  y ` G : 4  m R O . +   _   N  ?5!
Secs:
Mins:
Hours:
Days: Year 2572 Countdown - Iranian New Year 1392 ... NowRuz - Persian New
// end script --> } setTimeout("countdown()",500); cl.days.value=count; count=Math.floor(count/24); cl.hours.value=convt2st(count%24); count=Math.floor(count/60); cl.mins.value=convt2st(count%60); count=Math.floor(count/60); cl.secs.value=convt2st(count%60); } return; cl.secs.value="--"; cl.mins.value="--"; cl.hours.value="--"; {cl.days.value ="----"; if(count<=0) count=Math.floor((eventdate.getTime()-d.getTime())/1000); d=new Date(); {cl=document.noruz_countdown; function countdown() } return s+n.toString(); if(n<10) s+="0" {s="" function convt2st(n)var eventdate = new Date("March 20, 2013 01:14:00 PM EST ");// Wednesday March 20 2013, 07:02:00 AM EST New York Eastern Time// Wednesday Farvardin 1 2572 (1392, 2013) 08:14:00 AM Tehran Local Time
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....