Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۲ ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی

 

قحطی کلام خدا (۲)

 

"اینک خداوند یهوه می گوید:

" ایامی می آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد.

 نه گرسنگی از نان و نه از تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند.

و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد،

تا کلام خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند یافت."

کتاب مقدس، عاموس، ۸: ۱۱- ۱۲

 

بمراتب بدتر از هر نوع قحطی فیزیکی، بدترین نوع قحطی که می تواند بر مردمی فرود آید، قحطی روحانی، قحطی کلام خداست.

واعظین و معلمین کلیساها کارشان شده است سر گرم کردن مردم، و جوک گفتن، نه تعلیم کلام خدا. حالا یک کم کلام هم اینور و آنور می پاشانند تا قافیه خالی نباشد. کلیساها می شوند باشگاه و کلوپ. خدمات روحانی می شوند تجارت. و مردم از کمبود آب و غذای روحانی می میرند. اگر چه شاید خودشان متوجه نشوند، ولی مرده های متحرک اند.

و این دقیقاً چیزی بود که عاموس نبی به مردم زمانۀ خودش هشدار داد. سال ۷۵۵ پیش از میلاد بود.  بهترین ایام و بدترین ایام برای قوم اسرائیل. یربعام دوم، پادشاه قسمت شمالی اسرائیل است. از نظر سیاسی، اقتصادی، مالی، آن ۱۰ طایفۀ شمالی اسرائیل در اوج قدرت خودشان هستند. اما از نظر درونی، در حال گندیدن، در ریاکاری غرق اند. در بت پرستی و انواع اقسام فساد اخلاقی غرق اند. اسرائیل کلام خدا را داشت، اما به آن گوش نمی داد. ظاهراً خیلی دیندار بودند، ولی باطناً بی خدا. قوم خدا فکر می کردند می تواند با خدا بازی کنند، مثل اینکه خدا باآنها شوخی دارد. و خدا این وعدۀ خود را به آنها می دهد: "من کلام ام را از میان ملت شما بر می دارم."

و همین هشدار را امروز خدا دارد به ایرانی ها می دهد. به آمریکائی ها می دهد. چون دقیقاً  ما هم فکر می کنیم می توانیم با خدا بازی کنیم و خدا با ما شوخی دارد. خدا به اسرائیل آن زمان و به مردم زمانۀ ما این را می گوید: "من قحطی می فرستم. قحطی که تا کنون سابقه نداشته است. قحطی کلام ام را می فرستم."

و همانطور که عاموس نبی به مردم زمانۀ خودش این هشدار خدا را داد، من یقین دارم که ما در چنین ایامی زندگی می کنیم. این هشدار برای ماست. این سرزمین در دوران قحطی کلام خداست.

یکی از اساتید من در دانشکدۀ الاهیات مرد خدائی بود به نام دکتر والتر کایزر.  دکتر کایزر در مورد قحطی کلام خدا می نویسد: "ما امروزه در چنین ایامی زندگی می کنیم. امروزه در اکثر کلیساهائی که خودشان را هم یا خیلی بشارتی و یا خیلی روح القدسی می داند، در هر دو نوع اینها،  قحطی کلام خدا وجود دارد. اشغال غذاهای روحانی، جای غذای سالم را گرفته، جای موعظه و تعلیم کلام خدا را گرفته است. این نسل زمانۀ ما از نظر موعظه و تعلیم حقایق کلام خدا، اصول علم الاهیات، در حالت سئو تغذیۀ روحانی هستند، کمبود مواد غذائی روحانی لازم را دارند. و جالب است، خیلی جالب است، نسلی که امروزه انواع و اقسام اشغال غذاهای روحانی را در کلیساها و کنفرانس ها با اشتیاق می خورند، همان نسلی است که بیشتر هر نسلی در طول تاریخ بشر در مورد غذاهای فیزیکی که می خورد نگران است و وسواس دارد تا نکند به اندام شان و بدنشان صدمه ای وارد آید."

من می شناسم بسیاری افراد را که هزار و یک جور وسواس دارند در مورد اینکه چه غذاها، سبزیجات و میوه هائی را بخورند یا نخورند تا بدنشان سالم باشد. ولی وقتی می رسد به غذای روحانی، هر آشغالی را که جلویشان بگذارند، تا زمانی که برای شان خوش مزه باشد، به مذاقشان خوش بیآید، می خورند.

          دکتر کایزر ادامه می دهد که: "ما با آدمهائی امروزه در کلیساها محاصره شده ایم که مرده های متحرک اند. علم الاهیات را، با روشهای بازاریابی برای رشد تعداد افراد کلیسا معاوضه کرده ایم. موعظۀ کلام خدا، و قدرت کلام خدا در دستهای روح خدا، روح القدس را با دروس روانشناسی ورشکسته انسانی، دروس خود بهتر سازی،  معاوضه کرده ایم. مرکزیت خدا در پرستش کلیسا رفته کنار و جایش را مرکزیت انسان گرفته است. همه چیز دور ما آدمها می گردد، مردم چه خوششان می آید، نه چی خدا را خوشنود می کند."

دکتر کایزر می نویسد: "برای کلیساهای امروزه و مسیحیان امروزه کتاب مقدس کسالت آور شده است. می گویند: به ما از کتاب مقدس تعلیم ندهید، برای ما داستانهای هیجان انگیز و سر گرم کننده تعریف کنید. خود من یادم هست خانمی یک روز به من گفت: "من حوصلۀ کلام ملام ندارم. من دوست دارم کلیسائی بروم که در آنجا شعر بخوانند، و آهنگهای با حالی باشد که ما حال کنیم."

شما چطور؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Scarcity of God's Word Part #2

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (062211 7124 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....