Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲ ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی

 

در آمرزشی که مسیح بر صلیب مهیا نموده، زندگی کنید.

 

"عیسی گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۹: ۳۰

 

"تمام شد"، چه تمام شد؟

۱- تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول و مرگ مسیح "تمام شد."

۲- تمام شد: رنجهای مسیح "تمام شد".

۳- "تمام شد": هدف اصلی جسمیت یافتن مسیح به انجام رسید.

۴- "تمام شد": پرداخت غرامت گناهان انسانها تمام شد.

۵- "تمام شد": محکومیت ما بخاطر گناهانمان "تمام شد". تمامی گناهان ما، نه قسمتی شان، تمامی آنان بر روی شانه های یگانه خداوند و نجات دهندۀ جهان عیسی مسیح قرار گرفتند. کتاب مقدس، اشعیا ۵۳: ۶،  پدر آسمانی " جمیع گناهان ما را بر وی گذاشت." و چون بر مسیح اند، دیگر بر دوش من و شما نیستند. وقتی یک گناهکار، یعنی همگی ما، صادقانه توبه می کند، و صادقانه بر عیسی مسیح به عنوان یگانه خداوند ونجات دهنده اش ایمان می آورد، دیگر جرم گناهانش، محکومیت بخاطر آنان، مجازات شان، بر او نیستند. نفس گناهکار را داریم، ولی جرم گناه را نداریم. بلکه چون برۀ خدا، بر صلیب، در بدن خود، گناهان ما را بر خود کشید، انجیل مقدس، ۱ پطرس ۲: ۲۴، جرم، محکومیت، مجازات گناهان ما، به عوض ما، به جانشین ما، عیسی مسیح منتقل گشت.

یکی از اعیاد مهم قوم اسرائیل عید یوم کیپور، یا روز کفاره است. در کتاب مقدس، تورات، لاویان ۱۶ می خوانیم که هر ساله در آن روز، یهودیان جشن می گرفتند و بحضور خدا برای گناهان تمامی مردم در طول سال گذشته، قربانی می گذرانیدند. در آن روز بر طبق لاویان ۱۶، کاهن اعظم قوم اسرائیل، دو تا بز  قربانی را انتخاب می کرد. یک از آن دو را می کشتند و خونش را بر روی مذبح به عنوان قربانی گناه می پاشیدند. چنین عملی نماینگر این حقیقت بود که برای آمرزش گناه بایستی خون ریخته شود، مجازات گناه مرگ است، و حیات در خون. بنابراین، می بایستی خون ریخته شود. حیوان دومی را نمی کشتند. کاهن اعظم دست خود را بر روی سر آن بز می گذاشت و بطور نمادی گناهان تمامی قوم را به آن بز منتقل می کرد. سپس بز را به بیابان می بردند، و رها کرده، بقدری دور که نتواند برگردد و یا دیده شود. یعنی از طریق آن مراسم ساده و مصور خدا نشان می داد که برای آمرزش گناهان خون بایستی ریخته شود، قربانی باید گذرانیده شود. سپس گناه برداشته شده، بطوری که دیگر از نظر خدا نمی گذرد.

          حالا، آن بزی که کشته می شد، واقعاً نمی توانست مجازات گناهان کسی را بپردازد، فقط بطور نمادی نماینگر آن کسی بود که می تواند. و آن بز دوم، که گناهان مردم را به یک جای دور در بیابان می برد، حقیقتاً نمی توانست گناهان را بر دارد، فقط بطور نمادی، نماینگر کسی بود که می تواند.  و در واقع به دو نفر هم احتیاجی نیست، فقط یک نفر، ولی یک نفر با صلاحیت کامل. یعنی عیسی مسیح. کسی که هم قربانی گناهان را پرداخت کرد. و هم گناهان ما را از حضور خدا بر می دارد، بحدی دور که خدا دیگر آنان را در نظر نمی گیرد. کلمۀ "آمرزیدن" در زبان یونانی "افی ای می" یعنی روانه کردن، مرخص کردن، است. در اصطلاحات حقوقی و قانونی برای لغو کردن بدهی، و عطا کردن عفو به کسی بکار می رود. عیسی مسیح با مرگش بر صلیب گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان می آورند را بر خود گرفت. مرگی که حق ما بود، او بجای ما مرد. خون پاکش، قربانی گناهان ما را داد. و نیز، گناهان ما را بینهایت از ما دور کرد، به جائی که هرگز نمی توانند بر ما برگردند.

          کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور ۱۰۳: ۱۲ می فرماید:" به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است." چقدر مشرق از مغرب دور است؟ این یک اصطلاح یهودی است برای بیان فاصلۀ بی نهایت.

 

امروز، در آمرزشی که مسیح بر صلیب،

برای شما آماده کرده است زندگی کنید.

هر روزه در حضور پدر آسمانی به گناهانتان اعتراف،

و از آنان  در عمل توبه،

و در نام خداوند عیسی مسیح طلب بخشش نمائید،

تا

" به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است،

به همان اندازه گناهان شما را از شما دور کند."

کتاب مقدس، مزمور ۱۰۳: ۱۲

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (060211 6528 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....