Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۰ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

اجتناب نمودن از بحران هویت

 

"خدا . . . ما را پیش از بنیاد عالم در او (مسیح) برگزید،

تا در حضور او، در محبت، مقدس و بی عیب باشیم."

انجیل مقدس، افسسیان ۱: ۴

 

معنای راستین هویت شما از این حقیقت می اید که،

پدر آسمانی خود شخصاً شما را انتخاب کرد تا فرزند او شوید.

 

امروزه بسیاری دیوانه وار و بی پایان بدنبال یافتن هویت و ارزش شخصی خود هستند.  بحران هویت در سنین مختلف عادی و معمول گشته است. محبتهای مصنوعی و روابط شکسته شده، عوارض شکست ما انسانهاست در حل کردن این مسائل اساسی است که کیستیم، و بکجا می رویم.

کتاب قطور ژان پُل سارتر، فیلسوف فرهیختۀ فرانسوی قرن بیستم، تحت عنوان "هستی و هیچ بودن" ( Being and Nothingness ( بدور همین مشکل می چرخد. متاسفانه بسیاری زندگی کرده و می میرند بدون آنکه هرگز هدف خدا را برای زندگیشان درک کرده باشند.

این دردناک است، ولی قابل درک. خدا انسان را خلق کرد تا انسان سیرت او را از خود منعکس نموده، نام او را جلال داده، و از مشارکت با خدا برای ابد لذت برد. ولی اجداد ما، آدم و حوا، از خدا ناطاعتی کرده، از آن هدف خدا تخطی ورزیده، و با خود، نسل بشر را  در گودال گناه فرو بردند. این سقوط، در انسان یک خلاء روحانی و بحران هویت با ابعاد غیر قابل تصور بوجود آورده است. در طول تاریخ مردمانی که خدای راستین، خدای کتابمقدس را نمی شناخته و نمی شناسند، سعی نموده آن خلاء را با بدلهای بیشماری پُر سازند ولی همگی توسط مرگ و ناامیدی تلف شده اند.

اما، علی رغم این تصویر غم افزا، معنای راستین هویت برای هر ایماندار مسیحی مهیاست. هویت ما از درک این حقیقت ریشه می گیرد که پدر آسمانی خود شخصاً تک تک ما را به عنوان فرزندان خود در مسیح انتخاب کرده است. بنابراین دفعه دیگر که گله و شکایت، و یا کینه ای از برادر و یا خواهری در مسیح، در دل خود دارید، این موضوع را بیآد آورید که پدر آسمانی شخصاً او را به عنوان فرزند خودش انتخاب نموده است. پیش از بنیاد عالم، پدر محبت خود را بر شما نهاد، و طبق نقشه اش مسیح برای شما بر صلیب جان بداد ( انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۲۰). بدین خاطر است که شما با ایمان به مسیح پاسخ داده اید (انجیل مقدس، ۲ تسالونیکیان ۲: ۱۳) و باز هم بدین خاطر است که هیچ وقت نجات آسمانی خود را در مسیح از دست نخواهید داد. همان خدائی که شما را بطرف مسیح کشاند تا فرزند او شوید، شما را در آن جایگاه در امنیت حفظ خواهد نمود (انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۲۹).

اجازه ندهید گناه، نفس، و شیطان، یا شرایط زندگی این درک هویت راستین شما در مسیح از شما بدزدند. شما در مسیح فرزندان خدا هستید. مطابق این هویت زندگی کنید. بیاد داشته باشید که هستید- فرزند خدا در مسیح؛ چرا در این جهان هستید- تا پدر آسمانی را خدمت و جلال دهید؛ و به کجا می روید- بهشت آسمانی، یا نام بهتر آن، خانۀ پدر،  که ابدیت را در آنجا در حضور او خواهید گذراند، (انجیل مقدس، یوحنا ۱۴: ۲).

خدای پدر را شکر کنید که شما را انتخاب نمود تا فرزند او شوید.

او را شکر کنید که شما را با فیض اش بطرف ایمان نجات بخش در مسیح کشاند.

و او را ستایش کنید که هرگز نمی گذارد شما بروید.

 

"گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم،

و مرا متابعت می کنند.

و من به آنها حیات جاودانی می دهم،

وتا به ابد هلاک نخواهند شد،

و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت."

عیسی مسیح، انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۲۷- ۲۸

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (052011 6680 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....