Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۶ ماه آپریل سال ۲۰۱۱

 

گفتار نجات (۵)

 

"پس به عیسی گفت: ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی.

عیسی  به وی گفت: هر آینه به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود."

 انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۴۲- ۴۳

 

در آن دزد چه می توانیم ببینیم؟

۱- در آن دزد، نمایندۀ همگی ما انسانها را می بینیم.

۲- در آن دزد، انسانی را می بینیم که به آخر خود رسیده پیش از آنکه نجات آسمانی یابد.

 

۳- در آن دزد، معنی توبه و ایمان را می بینیم. تا چندی قبل، او با آن دزد دیگر و مردمانی که دور صلیب مسیح جمع شده بودند، همصدا بود و به مسیح توهین می کرد. ولی روح خدا در قلبش کار نمود. کلام مسیح را بیادش آورد. ملزم اش کرد. متوجۀ حضور خدا شد. متوجه شد که این عیسی مسیح کیست. و دزد دیگری را توبیخ نموده، گفت: "مگر تو از خدا نمی ترسی؟ چونکه تو نیز زیر حکمی. و اما ما به انصاف، چونکه جزای اعمال خود را یا فته ایم، لیکن این شخص هیچ کار بی جا، هیچ گناهی، نکرده است."، انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۴۰- ۴۱.

جرم و گناهکار بودن خود را می پذیرد. بهانه و عذر هم نمی آورد. می پذیرد که مرگ حق اش هست. آیا شما جرم و گناهکاری خودتان را در حضور خدا پذیرفته اید؟ آیا شما قبول کرده اید که حق شما بدون مسیح، بدون فیض خدا، مرگ ابدی در دریاچۀ آتش است؟  آن دزد توبه کرده، به مسیح ایمان آورد.

پدر آسمانی که آن دزد را ازل برای نجات آسمانی انتخاب کرده بود، حالا به او هدیۀ ایمان آوردن به مسیح را هم می دهد. حتی ایمان ما هم هدیۀ خداست. و این کاملاً بر طبق کلام خداست. انجیل مقدس، ۲ تسالونیکیان ۲: ۱۳ می فرماید: " خدا شما را از ابتدا برگزید، برای نجات، (چگونه؟) به تقدیس روح، توسط کار روح القدس، و ایمان به راستی، ایمان آوردن به حقیقت."

و آن دزد توبه کار، با ایمان به مسیح گفت: "هنگامی که به پادشاهی خود آیی، مرا به یاد آور." انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۴۳. او از کجا به پادشاه بودن مسیح پی برد؟ به احتمال قوی خیلی چیزها در مورد مسیح شنیده، در مواردی شاید جزو شنوندگان تعلیمات مسیح می بود. ولی همچنان که به مسیح نگاه می نمود، در بالای صلیب مسیح، چه دید؟ تا بحال از خودتان پرسیدید چرا پیلاطس تقصیرنامۀ مسیح را به سه زبان یونانی، لاتین، و عبری نوشته: "این است پادشاه یهود."، و آنرا بر بالای صلیب مسیح میخکوب کرد؟ چرا پیلاطسی که تا بحال در مقابل ملایان ضعف و ترس از خودش نشان داده، ناگهان شیر می شود، و در مقابل اعتراض ملایان که می گفتند:" ننویس پادشاه یهود بلکه ادعا می کند که پادشاه یهود است." با قاطعیت می گوید: "هر چه نوشتم، نوشتم. همین است که هست." آیا نمی تواند کار پدر آسمانی باشد که اراده نموده بود که پیلاطس چنین کند، تا حقیقت پادشاهی مسیح به سه زبان، به تمامی جهان اعلام شود؟ و در طی آن، آن دزد دیده، فهمیده، ایمان آورد؟   

و نیز فروتنی آن دزد را ببینید. آن دزد به مسیح فقط گفت: "مرا به یاد آور." نه گفت :" مرا سرافراز کن." حتی نگفت: "مرا نجات ده." برخلاف طرز دعاهای گناه آلود امروزه، که به خداوند عیسی مسیح در دعا فرمان می دهند، و چنان امر و نهی می کنند که گویی با نوکر بابایشان حرف می زنند، این دزد در نهایت فروتنی، شکستگی، در نهایت احترام، از مسیح استدعا کرد: " ای خداوند وقتی به پادشاهی خود آیی، فقط من دزد، من نالایق را، بیاد آور." فقط بیاد آور. چقدر ما نیاز داریم که از نمونۀ او یاد بگیریم.

سربازان مشغول مسخره کردن و توهین نمودن به مسیح بودند (انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۲۶)، آن دزد دیگر هم همچنین. ملایان هم نیز، و به احتمال قوی از اینکه همه به مسیح حمله می کردند، خوشحال بوده، و لبخند می زدند.  ولی ناگهان، آن دزد توبه کار، بر می گردد، و آن دزد دیگر را توبیخ کرده، با صدای بلند در حضور آن ملایان و مردمان، اعلام می کند: " این شخص هیچ خطائی نکرده است. این شخص بیگناه است. این شخص حقیقتاً پادشاه است" ( انجیل مقدس، لوقا ۲۳: ۴۱- ۴۲). و بدین ترتیب تمامی قوم اسرائیل را در آنجا محکوم کرد.

آیا مسیح پادشاه زندگی شما هست؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (042611 6615 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....