Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۴ ماه آپریل سال ۲۰۱۱ میلادی

 

چشم انداز مرگ مسیح بر صلیب

 

" و چون عیسی همۀ این سخنان را به اتمام رسانید،

به شاگردان خود گفت: می دانید که بعد از دو روز عید فصح است،

که پسر انسان تسلیم کرده می شود، تا مصلوب گردد."

انجیل مقدس، متی ۲۶: ۱- ۲

 

مسیح کاملاً مطابق زمانبندی پدر آسمانی در مورد مرگ خود بر صلیب عمل نمود.

زمانبندی ای که قسمتی از نقشۀ بزرگتر پدر آسمانی برای فدیه ساختن ایمانداران بود.

 

فدیه دادن یعنی از گرو در آوردن، باز خرید کردن. عیسی مسیح با خون خود بر صلیب ما را از گروی شیطان و گناه در آورد، باز خرید کرد. تمامی تاریخ فدیه سازی خدا بر دور محور صلیب مسیح می گردد.

در سرودنامۀ فارسی، این سرود زیبا را داریم که می گوید:

بر فراز تلی                      بیرون از اورشلیم            بر پاگشته صلیبی حقیر

آن برۀ خدا       بهر گناه ما

شد مصلوب با رنج بی نظیر

بند گردان

آن صلیب افتخار من است                     چون بر آن منجیم شد فدا

در طریق صلیب پیش روم                       تا رسم به جلال سم

پولس رسول بحدی در مورد مرکزیت و اهمیت مرگ مسیح بر صلیب مطمئن بود که در انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۲: ۲، با الهام روح القدس می فرماید:"زیرا عزیمت کردم که چیزی در میان شما ندانسته باشم، جز عیسی مسیح و او را مصلوب." بدون صلیب مسیح، نه نجات آسمانی هست و نه ایمان مسیحی راستین.

شیطان در طول تاریخ توسط انبیاء کاذب خود سعی نموده منکر مصلوب شدن مسیح شود. چون او می داند، صلیب آن میخ نهائی برای تابوت اوست. گفته های چون "کسی دیگر بجائی مسیح مصلوب شد"، "بنظر مردم آمد که مسیح مصلوب گشته ولی اینگونه نبود"، "در شأن مسیح نبود که مصلوب شود." همگی از الهام شیطان اند چون او می داند که در صلیب مسیح است که اقتدار او بر انسانها شکسته می شود. برای انکار مصلوب شدن مسیح شخص باید واقعیتهای تاریخی را انکار نماید. چون اسناد تاریخی موجود، مانند گزارشهای مامورین دولتی روم به قیصر، مصلوب شدن مسیح را تائید می کنند.

آیا شما می دانید، که به بهائی خون پسر یگانۀ خدا، از اسارت گناه و شیطان باز خرید شده اید؟ آیا می دانید که زندگی تان دیگر مال شما نیست، بلکه مال آن کسی است که بهائی آزادی شما را پرداخته است، یعنی عیسی مسیح؟ آیا در پرتو این حقیقت زندگی می کنید؟

عیسی مسیح می دانست که طول مدت زندگی اش بر روی زمین توسط حاکمیت مطلق پدر آسمانی، و زمانبندی او معین گردیده است. زمان و نحوۀ مرگ او نمی توانست تغییر یابد. مسیح در زمان مقرر و بر طبق روش معین شدۀ پدر آسمانی، در درجۀ اول برای جلال نام او، و در درجۀ دوم نجات آسمانی ما، بر صلیب جان داد. در رابطه با اقتدارش بر مرگ خود، مسیح در انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۱۸ می فرماید:" کسی آن را (جان مرا) از من نمی گیرد، بلکه من خود آن را می نهم. قدرت دارم که آنرا بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم." به عنوان پسر یگانۀ خدا، می توانست  به مرگ خود در آینده چشم دوخته، و حتی پیشگوئی کند که در اورشلیم، در آن تاریخ معین رخ خواهد داد، و اینکه در روز سوم از مردگان قیام خواهد نمود (انجیل مقدس، متی ۱۶: ۲۱). مسیح در حاکمیت مطلق پدر، می توانست با قدرت بجلو رفته و با رنج صلیب روبرو شود.

 

"من شبان نیکو هستم.

شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۱۱

 

شبان نیکوی شما عیسی مسیح،

 جان خودش را برای شما نهاده است.

زندگی شما در دستهای اوست.

از چه هراسان هستید؟

 

پدر آسمانی را شکر کنیم برای حاکمیت مطلق اش،

در رابطه با مرگ مسیح بر صلیب برای من و شما،

 ودر رابطه با تمامی جزئیات زندگیمان.

به صلیب بنگرید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (041411 6931 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Persian Christian Concert in California June 4 2011, Iranian Christian Gospel Concert by Gilbert Hovsepian, Shohreh, Ziba, Angineh, Anet, Sepideh, Sokrati, Mostafa and Hanid in La Crescenta California
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....