Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

 

۱۵ ماه مارچ سال ۲۰۱۱ میلادی

 

چگونه با سختی های زندگی روبرو شویم؟

 

"آنگاه ایوب برخاسته، جامۀ خود را درید،

سر خود را تراشید، و به زمین افتاده، سجده کرد، گفت:

برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم،

و برهنه خواهم برگشت.

خداوند داد، و خداوند گرفت.

نام خداوند متبارک باد."

کتابمقدس، ایوب ۱: ۲۱

 

از واکنش ایوب چه چیزهای می توانیم یاد گیریم؟ حقایق زیر را در نظر بگیرید.

          ۱- در سختی ها سادگی شناخت خدا را ببینید. وقتی تجربه های دردناک بر شما واقع می شوند، که شما درک نمی کنید چرا آمده اند، یک ایماندار مسیحی تنها چیزی که نیاز دارد این است که با سادگی تمام بداند، پدر آسمانی، خود در کنترل همه چیز است.

افکار خدای ما، پدر آسمانی افکار ما نیست، طریق های او طریق های ما نی. چنانکه آسمان از زمین بلند تر است، همچنان طریق های خدا پدر آسمانی، از طریق های من و شما، و افکار او از افکارمن و شما بلند تر می باشد، اشعیا ۵۵: ۸-۹. آیا خدا پدر آسمانی شما هست؟ ژان کلوین، عالم الاهیات و یکی از رهبران نهضت اطلاح کلیسا در قرن ۱۶ میلادی گفته:" آن چوب خدا، که مرا می زند، من می بوسم."

۲- دوم، صداقت شناخت خدا را ببینید. زندگی ایوب نشانه های یک ایمان راستین و زنده را از خود آشکار می نمود. و در آن هستۀ چنین ایمانی، یک خدا ترسی صادقانه قرار گرفته است. خداترسی جائی استکه یک زندگی سالم مسیحی از آنجا شروع می شود.

خدا ترسی یعنی در فروتنی مبهوت عظمت خدا شدن. اینکه ترس هیبت پرجلال خدا، انسان را در برگیرد، شالودۀ داشتن یک شناخت صمیمی با خداست. خداترسی به زبان ساده یعنی، خدا را در زندگی مان جدی بگیریم. خدا ترسی یعنی پرستشمان نسبت به او باید با وقار و احترام باشد. شما دارید بحضور پدر آسمانی قدوس که والاترین شخص در تمامی جهان هستی است می آئید

۳- سوم، بسندگی خدا، کفایت خدا را در سختی ها ببینید. وقتی رویدادهای دردناک برای شما پیش می آیند، که نمی دانید چرا. هر چی سئوال می کنید، پاسخی به سئوالاتتان داده نمی شود. احساس می کنید که در مصیبتها یکی پس از دیگری در حال غرق شدن هستید، دقیقاً در همان ایام سخت است که بایستی یک کار بسیار مهم و لازم را انجام دهید. خدا را پرستش کنید. بیائید کلیسا و خدا را پرستش کنید. بهترین، و بزرگترین پرستشها در کتابمقدس، در همین مواقع انجام گرفته اند. مانند ایوب از خودتان واکنش نشان بدهید، که در تاریک ترین ساعات زندگی اش، خدا را به بهترین نحو پرستش نمود. ایوب در سخترین شرایط، هنگامی که خانه، اموال، و حتی تمامی فرزندان خودش را، ناگهان در یک روز از دست داد، بلند شد، در حضور خدا بر زمین افتاده، سجده نموده، و گفت:" برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم، برهنه به آنجا خواهم برگشت! خداوند داد و خداوند گرفت! متبارک باد نام خداوند." اگرچه شرایط زندگی می توانند عوض شوند، از بد، بدتر شوند، پدر آسمانی ما، خداوند ما عیسی مسیح "دیروز، امروز و تا ابد الابد همان است"(عبرانیان ۱۳: ۸). خدای ما، تغییر ناپذیر، و ثابت، همیشه باقی می ماند.  همیشه قابل اعتماد است، و همیشه شایستۀ پرستش. ایوب لنگر کشتی جانش خودش را در این همیشه ثابت بودن خدا قرار نهاد، و در آن ایام ظلمانی خدا را پرستش کرد. من و شما هم باید همین کار را بکنیم.

در این سال جدید ایرانی این روحیه را در خود پرورش دهیم که حبقوق نبی داشت. و با او در دعایش همصدا گردیم که می فرماید: "اگر چه انجیر شکوفه نیآورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد، و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا برمکان های بلندم خرامان خواهد ساخت." (حبقوق ۳: ۱۷- ۱۹)

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

How To Face Hardships In Life Trusting God

Job 1
21 and said: .Naked I came from my mother.s womb, and naked I will depart.[c] The LORD gave and the LORD has taken away; may the name of the LORD be praised.. 22 In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing.

Isaiah 55
8 .For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,. declares the LORD. 9 .As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. 10 As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, 11 so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.

Hebrews 13
8 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.

Habakkuk 3
17 Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, 18 yet I will rejoice in the LORD, I will be joyful in God my Savior. 19 The Sovereign LORD is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (031511 6492 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....