Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۹ ماه مارچ سال ۲۰۱۱ میلادی

 

شما چقدر مسیح را دوست دارید؟ (۲)

 

"آنگاه مریم رطلی (پیمانه ای) از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته، پایهای عیسی را تدهین کرد و پایهای او را از مویهای خود خشکانید، چنانکه خانه از بوی عطر پر شد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۲: ۳

 

مریمعطر دان گرانقیمت را می شکند و آن عطر نفیس را بر پایهای مسیح می ریزد. هم عطر گرانبها بود و هم عطردان. یعنی در مجموع خدمتی که مریم برای مسیح انجام داد برای او ارزان تمام نشد.

سپس، با عملی دیگر، مهمانان حاضر در آن ضیافت شام را بهت زده کرد. عملی که حتی از ریختن آن عطر گرانقیمت بر سر و پای مسیح تکان دهنده تر بود. مریم مویهای خودش را باز کرده، شروع نمود به خشک کردن پایهای مسیح با مویهایش.

در فرهنگ یهود شستن و خشک کردن پای کسی، عملی بود پست، که فقط نوکران خانه انجام می دادند. وقتی در انجیل مقدس، یوحنا ۱: ۲۷، یحیی تعمید دهنده در مورد مسیح اعلام می کند که: "من حتی لایق نیستم که بند نعلینش را باز کنم." می گفت من در مقابل عظمت و جلال خداوند عیسی مسیح،  حتی لیاقت ندارم که پست ترین کار را انجام دهم. در مراسم عید فصح، از اعیاد قوم یهود، در انجیل مقدس، یوحنا ۱۳: ۱-۱۵ می خوانیم، وقتی ۱۲ رسول بر سر سفره شام عید نشستند، هیچکدامشان حاضر نبودند، با شستن پایهای یکدیگر، همدیگر را خدمت کنند. به همین علت مسیح از سر سفره برخاست، و در نهایت فروتنی پایهای شاگردانش را شست. این نمونۀ فروتنی خداوند ما عیسی مسیح است.

و نه فقط شستن پا زننده بود، بلکه همچنین، در فرهنگ یهود، برای یک خانم محترم یهودی، زشت می بود که مویهای خودش را در ملاء عام باز کند. اما برای مریم ننگ و عاری که می بایستی برای مسیح با آن روبرو گردد، اهمیتی نداشت. او تماماً معطوف این بود که محبت خودش را به مسیح ابراز، و او را تکریم نماید. اهمیتی  نمی داد که با چه ضدیتی ممکن روبرو بشود.

دقت کنید به آخر آیۀ 3:" چنانکه خانه از بوی عطر پر شد." این نمونه ای است از ریزبینی های زنده و واضحی که فقط یک شاهد عینی می تواند گزارش دهد. انجیل مقدس، ثمرۀ الهام روح القدس است، از طریق گزارش دقیق و صحیح شاهدان عینی. "خانه از بوی عطر پر شد."  خانه از بوی عطر محبت و خدمت مریم به مسیح پر شد.

خانه های ما چه بوئی می دهند؟ خانه های ما بوی روحانی شان چگونه است؟ آیا در خانه و خانواده های ما می شود بوی عطر محبت به خداوند عیسی مسیح را استشمام کرد؟ خانه های ما از چه بوی پر شده اند؟ بوی عطر محبت و خدمت به مسیح، یا بوی نفرت، بوی جنگ و دعوا و تنش؟ از نمونۀ مریم پیروی کنیم تا خانه هایمان از بوی عطر  محبت به مسیح پر شوند.

محبت مریم به خداوند عیسی بقدری عمیق بود که خود را کاملاً در آن غرق نموده بود. متعهد بود به مسیح، و اهمیتی نمی داد که این تعهد چه بهائی از نظر مالی، یا از نظر صدمه به شهرت و آبرو، برایش دارد.

و پی آیند، این عمل شریف مریم آن افتخاری استکه خداوند عیسی در انجیل مقدس، مرقس 14: 9 اعلام می کند:"هر آینه به شما می گویم، در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود، آنچه این زن کرد نیز بجهت یادگاری وی مذکور خواهد شد."

 

خانه های ما را چه بوی پُر کرده است؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (030911 7029 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Persian New Year is First Day of Spring and Celebrated by Iranians, Afghans, Tajiks, Kurds, Send Free farsi Greetings, Learn History of NowRuz, Read NoRuz Poetry, Learn about NowRuz Traditions, How Old is NowRuz? What is Persian Imperial calendar
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....