Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۳ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

خطر سازش کردن با طرز فکر های دنیا

 

"(قوم خدا) خویشتن را با امت ها آمیختند،

و کارهای ایشان را آموختند،

و بتهای ایشان را پرستش نمودند تا برای ایشان دام گردید،

و پسران و دختران خویش را برای دیوها قربانی گذرانیدند،

و خون بی گناه را ریختند یعنی خون پسران و دختران خود را."

کتاب مقدس، مزمور ۱۰۶: ۳۵ -۳۸

 

          دقت کنید در این ایات چهار مرحله وجود دارند:

اول- "(قوم خدا) خویشتن را با امت ها آمیختند." منظور از امتها ، مردم این دنیاست که به خدای راستین، یعنی خدای کتابمقدس، ایمان ندارند.

دوم- " و کارهای ایشان را آموختند."

سوم- "و بتهای ایشان را پرستش نمودند تا برای ایشان دام گردید."

اول- آمیختند: قوم خدا، ایمانداران مسیحی امروزه، خود را با مردم این دنیا قاطی کردند. "ما می خواهیم آزاد باشیم. ما می خواهیم با همه معاشرت و مشارکت داشته باشیم. ما می خواهیم باز باشیم. ما دوست داریم همه را بپذیریم. باید با زمانه رفت جلو."

دوم- آموختند: قوم خدا طرز فکرها، ارزشها، و روشهای مردم این دنیا را که جدا از مسیح اند، آموختند. "باید روشنفکر باشیم. خودمان را محدود نکنیم. باید فکرمان باز باشد. همه چیز را بپذیریم. عقاید دیگران را هم یاد بگیریم. فناتیک نباش. دُگم نداشته باش. در مورد کتابمقدس ملا لغتی نباش."

سوم- بت های ایشان را پرستش نمودند. در اینجاست که نتایج دو عمل قبلی ، آشکار می شوند. بت های ایشان را پرستش نمودند. لازم نیست که بت از سنگ و چوب باشد. بلکه قوم خدا آنچه را که مردم این دنیا، دنیای جدا از مسیح، ارزشمند می دانند، برای خود پذیرفتند. قوم خدا، ارزشها، معیارها، اهداف دنیا را برای خود ارزش، معیار و هدف قرار می دهد. "من باید اول باشم. همه باید به من توجه کنند. من خدای زندگی خودم هستم. هیچ کس به من دستور نمی دهد."  بدین طریق بت های ایشان را پرستش نمودند.

و سپس می رسیم به مرحلۀ چهارم که بسیار قابل لمس است:

چهارم- "پسران و دختران خویش را برای دیوها، روح های شیطانی، قربانی گذرانیدند، و خون بیگناه را ریختند، یعنی خون پسران و دختران خود را." روح های شیطانی خرافات نیستند، واقعیت اند.

آمیختند، آموختند، پرستش نمودند، پسران و دختران خود را قربانی کردند. ما هم وقتی می آمیزیم با دنیا، می آموزیم از دنیا، می آموزیم روشهای دنیا را، خدایان این دنیا را پرستش خواهیم کرد، و فرزندان خود را قربانی.

لازم نیست با کارد و چاقو سر فرزندانتان را ببرید. با بدنبال پول دویدن، بدنبال قدرت و شهرت دویدن، بدنبال ارضای غرورمان دویدن، با آوردن برنامه های مبتذل تلویزیونی یا از طریق هر وسیلۀ دیگر در خانواده مان، وقتی می گذاریم کانون خانواده با طلاق گرفتن از هم بپاشد، وقتی می گذاریم حرفها و کلمات رکیک در خانواده مان بکار رود، وقتی می گذاریم جنگ و دعوا محیط خانواده را متشنج کند، وقتی فرزندان ما نمی بینند که پدر و مادرشان صبح زود برخاسته با خداوند در کلام و دعا وقت می گذارند، وقتی نمی بینند که پدر و مادرشان به کلیسای مسیح متعهد اند، بلکه می نشینند و پشت سر دیگران غیبت می کنند، داریم فرزندانمان را، پسران و دخترانمان را برروی مذبح های بت های این دنیا قربانی می کنیم. چقدر خانواده ها از هم پاشیده شده اند، چقدر ازدواجها در یک حالت صدمه خورده و داغان بسر می برند، بخاطر خود خواهی های ما. و آیا می دانید چه کسانی بیشتر از همه، قربانی این خود خواهی ها می شنود؟ پسران و دختران ما.

با دنیا نیآمیزید،

از دنیا نیآموزید،

بت های این دنیا را پرستش نکنید،

تا پسران و دختران شما قربانی نشوند.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (020311 6905 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....