Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۲ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

درسهائی که سختی ها به ما می آموزند: ایمان

 

"به ایمان، ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق را گذارنید (به عنوان قربانی بر مذبح)

و آنکه وعده ها را پذیرفته بود، پسر یگانۀ خود را قربانی می کرد."

انجیل مقدس، عبرانیان ۱۱: ۱۷

 

دلیل اصلی که پدر آسمانی اجازه می دهد سختی ها بر زندگی فرزندانش،

ایمانداران مسیحی، فرود آیند، آن است که استقامت ایمان آنان را،

برای خودشان، بیآزماید.

 

          آنچه که بر ابراهیم در کتابمقدس، پیدایش ۲۲، واقع شد، نمونه ای است فراموش نشدنی از شدید ترین سختی ها، شدیدترین آزمون ها،  که انسانی تا کنون متحمل شده است. خدا ابراهیم را امتحان کرد برای خود ابراهیم، تا کیفیت ایمان ابراهیم بر خودش آشکار شود، نه خدا. وقتی خدا به او گفت یگانه پسر عزیزش، اسحاق را، به عنوان قربانی سوختنی بر بالای یکی از کوههای منطقۀ موریا قربانی کند، این فرمان خدا ابراهیم را حیرت زده نمود. شخصیت خدا، نقشۀ او برای نجات آسمانی انسانها، وعده های او به ابراهیم، محبت اش به اسحاق، کّل موضوع، با این فرمان قربانی کردن اسحاق نامتجانس بود. تا کنون خدا چنین چیزی از کسی نخواسته بود تا برای ابراهیم یک نمونۀ پیشینه وجود داشته باشد و به ابراهیم در گذشتن از این آزمون یاری دهد. تمامی این امتحان اصلاً در فکر نمی گنجید.

          و آنچه که این آزمون را از هر نوع تجربۀ سخت دیگر متمایز می کرد این بود که خود ابراهیم می بایستی پسر عزیز و یگانۀ خودش را قربانی کند. زمین تا آسمان فرق وجود دارد بین اینکه شما عزیزی را از دست دهید در اثر عوامل دیگر، و اینکه خود شما مسبب اصلی از دست دادن آن عزیز باشید. آن پدر می بایستی پسر یگانه خودش را قربانی کند.

          ولی ابراهیم علی رغم تمامی این موانع، با ایمانی شگفت انگیز به خدا با این آزمون روبرو شد. در مورد صحت کلام خدا شک نکرد، سعی ننمود با حکمت خودش از اطاعت کردن از خدا بصورتی فرار کند. با خدا جر و بحث ننمود. بلکه فوراً اطاعت کرد، آیۀ ۳. با اطمینان کامل به خادمینش گفت که هم او و هم اسحاق بر خواهند گشت، آیۀ ۵، و اینکه خدا خودش برۀ قربانی را فراهم خواهد نمود، آیۀ ۸. ابراهیم آماده بود که اطاعت نماید. ابراهیم هیچ چگونه معجزه ای، خواب و رویائی هم ندیده بود تا به آنها استناد کند. ابراهیم ندیده بود که مرده ای زنده شود. اطمینان ابراهیم فقط بر کلام خدا بود و بس. ابراهیم عادت داشت که صبح زود برخاسته در حضور خداوند باشد (کتابمقدس، پیدایش ۱۹: ۲۷). این رمز قوت ایمانش بود.

          ابراهیم "پسر خود اسحاق را بسته، بالای هیزم برمذبح گذاشت. و ابراهیم دست خود را دراز کرده، کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید." کتاب مقدس، پیدایش ۲۲: ۹- ۱۰. چه ایمان حیرت انگیزی، چه لحظۀ مهیجی وقتی که خدا ابراهیم را از پرداخت بهای کامل اطاعت از فرمانش، معاف نمود (آیات ۱۱- ۱۲). خدا خودش برۀ قربانی را فراهم کرد و جان اسحاق را نجات داد. در این رویداد شما می بینید که ایمان راستین و نجات بخش چه هست و چرا ابراهیم پدر ایمانداران خوانده می شود (انجیل مقدس، رومیان ۴: ۱۱- ۱۲).

          ما در مسیح فرزندان ابراهیم هستیم. شما نیز می توانید مانند او به پدر آسمانی بطرز فوق العاده اعتماد کنید. شما نیز می توانید در مقابل تجربیات بسیار سخت مقاوم بوده، و از آنان با پیروزی بگذرید. اگر چه در زمان گذشتن از آنها، بطرز غیرقابل تصوری سخت و شدید می آیند. مانند ابراهیم، به کلام خدا در دستهای روح خدا اعتماد کنید و بجلو روید.

 

امروز و هر روز،

چشمانتان بر خدای ابراهیم، پدر آسمانی مان باشد.

"ابراهیم یقین دانست که خدا قادر . . . است."

انجیل مقدس، عبرانیان ۱۱: ۱۹

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (020211 7145 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....