Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۲۵ ژانویۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

"به خدا تقرب (نزدیکی) جویید."

انجیل مقدس، یعقوب ۴: ۸

 

شخص فروتن،  تشنۀ حضور خداست.

 

آنکس که از خواب برخاسته، با عجله می خواهد بدود، تا به کارهای اش برسد، منتظر ماندن در حضور خداوند، در کلام خدا، پرستش او و دعا نمی شود، مانند کسی است که بدون شستشوی چهرۀ خود و به تن کردن لباس به بیرون می رود. و یا مانند سربازی است که بدون اسلحه و زره به میدان نبرد می رود. " ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید، بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته می کنم، و انتظار می کشم." مزمور ۵: ۳.

صبحگاهان دروازه ای است به تمامی روز. با کلام خدا، پرستش و دعا در حضور خداوند باید از آن پاسداری کرد. اگر روزتان در زیر سنگینی فشارهای زندگی است، وقت صبح خود را بررسی کنید که آیا در آن بحضور پدر آسمانی، در کلام، دعا، و پرستش، تقرب جستید.

عبارت "تقرب جستن" برای کاهنین عهد عتیق بکار می رفته است. در عهد عتیق، تورات، کاهنین پیش از نزدیک شدن به حضور خدا در خیمۀ عبادت و یا در معبد اورشلیم، می بایستی خود را با انجام آئین شستشو، و پوشیدن جامه مخصوص، رسماً پاک می کردند. می بایستی قربانی برای گناهان خود بحضور خدا تقدیم می نمودند. سپس می توانستند با دلی صادق  و پاک، بحضور خدا بیآیند. اما اکنون من و شما توسط آن یگانه قربانی اعظم، قربانی برۀ خدا، عیسی مسیح، پاک شده، می توانیم بحضور پدر آسمانی بیآئیم. امروز بحضور پدر آسمانی در ایمان به پسر یگانه اش، خداوند عیسی مسیح تقرب جوئید، تا قوت لازم برای زندگی کردن بر طبق ارادۀ او را دریافت نمائید.

عبارت "تقرب جستن" در فرهنگ قدیم یهود مترادف با بحضور خدا آمدن، گشته بود. تقرب بجوییم به حضور پدر آسمانی نه به آن صورت که کتاب مقدس در اشعیا ۲۹: ۱۳ می گوید:" این قوم از دهان خود به من تقرب می جویند، و به لبهای خویش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند." بلکه چنانکه، انجیل مقدس در ۱۰: ۲۲ می فرماید:" نزدیک بیاییم، تقرب جوییم، به دل راست (در صداقت)، در یقین ایمان (با این درک که فقط بخاطر مسیح است که می توانیم بحضور پدر آسمانی بیآئیم. فروتنی)، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده (پاک شده بخون مسیح، آمرزش در نام مسیح را دریافت کرده)، و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده (روزانه به گناهانمان در حضور پدر آسمانی اعتراف، و طلب بخشش کرده)." همانطور که کاهنین عهد عتیق می بایستی خود را آماده سازند تا بحضور خدا بیآیند، ما نیز بر طبق عبرانیان ۱۰: ۲۲، بایستی از نظر روحانی خود را آماده ساخته تا به او تقرب جوئیم.

شخص فروتن در توبه و ایمان بحضور خداوند عیسی مسیح می آید و نجات آسمانی را دریافت می کند. شخص فروتن مطیع اقتدار مسیح شده، در مقابل شریر ایستادگی می نماید. شخص فروتن تشنۀ حضور خداست.

"مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم.

بر خداوند یهوه توکل کرده ام،

تا همۀ کارهای تو را بیان کنم."

کتاب مقدس، مزمور ۷۳: ۲۸

 

امروز، به پدر آسمانی تقرب جوئیم،

در ایمان به مسیح،

در صداقت،

در فروتنی،

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (012511 7048 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....