Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۷ ژانویۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

"آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد.

. . .  شریعت (کلام) خداوند کامل است و جان را بر می گرداند؛

شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می گرداند."

کتابمقدس، مزمور ۱۹: ۱، ۷

 

جلال خدا درخشندگی تمامیت وجودش هست که در آفرینش و در کلامش می تابد.

 

در کتاب مقدس، مزمور ۱۹، کلام خدا به ما می گوید که جلال خدا در دو جا منعکس است. در آفرینش اش، آیات ۱- ۶، و در کلامش، آیات ۷- ۱۱. هنگامی که اشعیاء نبی با حضور خداوند عیسی مسیح در معبد، روبروشد، دید و شنید که فرشتگان خدا یکدیگر را صدا کرده، می گویند:" قدوس، قدوس، قدوس یهوه صبایوت (سردار لشکرهای آسمانی) تمامی زمین از جلال او مملو است." اشعیا ۶: ۳. جلال خدا چیست؟ جلوه گر شدن تمامیت وجودش است. تابش صفات وجود الهی اش می باشد. از کجا می دانیم که آن کس که اشعیا در معبد دید خداوند عیسی مسیح بود؟ انجیل مقدس، یوحنا ۱۲: ۴۱ به ما می گوید:" این کلام را اشعیا گفت، وقتی که جلال او را دید."

          موسی در توارت از خدا درخواست که پُری جلال او را ببیند ولی خداوند پاسخ داد: نه! "مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی." خداوند گفت:" من تمامی احسان خود را پیش روی تو می گذرانم، و نام یهوه را پیش روی تو ندا می کنم، و رافت می کنم بر هر که رئوف هستم، و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. . . ولی روی مرا (پُری جلال مرا) نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا بیند و زنده ماند." کتاب مقدس، خروج ۳۳: ۱۸- ۱۹.

          ولی حدود ۷۰۰ سال بعد از نگارش تورات، اشعیاء نبی این مژده را می دهد که روزی خواهد آمد که :" تسلی دهید، تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید . . . صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازیدو طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. . . و جلال خداوند مکشوف گشته است." اشعیا ۴۰: ۱- ۴. آنچه را که موسی اجازۀ دیدنش را نداشت، اشعیا وعده می دهد که روز خواهد آمد که "جلال خداوند مکشوف" می گردد. و سپس اگر حدود ۷۰۰ سال دیگر برویم جلو، انجیل مقدس، یوحنا ۱: ۱۴ می فرماید:" و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایستۀ پسریگانۀ ( پسر یک سرشت با) پدر." در خداوند عیسی مسیح است که شما می توانید عظمت و پُری جلال خدا را ببینید. عیسی مسیح جلوۀ از جلال خدا نیست، بلکه او خداست که متجلی شده است.

          جلال خدا در خداوند عیسی مسیح، در کتاب مقدس، و در آفرینش برای ما آشکار شده است. خداوند حرمت جلال خود را بسیار جدی می گیرد. "من یهوه هستم و اسم من همین است. و جلال خود را به کسی دیگرنخواهم داد." اشعیا ۴۲: ۸. پاسخ ما به جلال خدا چه باید باشد؟ بجای آنکه آنرا برای خود غصب کنیم، از نمونۀ داود پیروی نمائیم: "ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفتم نام تو را تمجید خواهم کرد، نام تو را جلال خواهم داد، تا ابدا الابد." مزمور ۸۶: ۱۲. خداوند عیسی مسیح را برای تمامی محبت هایش شکر و تمجید نمائیم. بیاد داشته باشم که هر پیروزی، هر پیشرفت از او می باشد، نه از قدرت و حکمت ما.

          چگونه می توان خدا را جلال داد؟ در مزمور ۱۹ شما می بینید که جلال خدا در آفرینش و در کلامش برای ما بیان شده است. سپس در آیات ۱۲- ۱۴ پاسخ داود را به این جلال خدا می بیند. ". . . مرا از خطایای مخفی ام طاهر ساز. . .  و نیز از اعمال متکبرانه . . . سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. ای خداوند که صخرۀ من و نجات دهندۀ من هستی." با پاک زندگی کردن، و فروتنی، در ایمان به مسیح، او را جلال دهیم.

 

چگونه می توان خدا را جلال داد؟

با محبت داشتن به تمامی دل به او،

و با اطاعت کردن از احکامش در یگانه کلامش، کتاب مقدس.

امروز و هر روز خداوند عیسی مسیح را در زندگیتان جلال دهد.

 

"سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد.

ای خداوند که صخرۀ من و نجات دهندۀ من هستی."

کتابمقدس، مزمور۱۹: ۱۴

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (011711 6576 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....