Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۴ ژانویۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

"خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی، تو می دانی که تو را دوست می دارم."

انجیل مقدس، یوحنا ۲۱: ۱۷

 

از آنجائی که خدای ما بر همه چیز آگاه است و قدرتش غیر متناهی،

او می داند ما با چه مشکلاتی در کشمکش هستیم،

و یاری می دهد تا از آنها پیروز مند بگذریم.

 

          تسلی بخش است که بدانید، در این جهان پهناور شما گم نشده اید، و بی اهمیت نیستید. پدر آسمانی شما را شخصاً می شناسد اگر از گناهانتان توبه و تسلیم خداوندی عیسی مسیح شده اید. در ایمان به مسیح، شما فرزند خدا می شوید. در ایام یکی از انبیای خدا به نام ملاکی نبی، عده ای ایمانداران راستین فکر می کردند که خداوند آنها را فراموش نموده است. هنگامی که ملاکی پیغام غضب و داوری خدا را بر مردم شریر اعلام کرد، این ایمانداران می ترسیدند که آنان نیز ممکن است در آتش غضب خدا، با شریران سوخته شوند. به قول معروف می ترسیدند که تر و خشک با هم بسوزند. کلام خدا می فرماید:" آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند، و خداوند گوش گرفته، ایشان را استماع نمود و کتاب یادگاری به جهت ترسندگان خداوند، و به جهت آنانی که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد. و یهوه صبایوت (خداوند سردار لشکرهای آسمانی) می گوید: که ایشان در آن روزی که من تعیین نموده ام، ملک خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود، چنانکه کسی بر پسرش که او را خدمت می کند ترحم می نماید." کتاب مقدس، ملاکی نبی ۳: ۱۶- ۱۷. این کتاب یادگاری همان کتاب حیات برۀ خدا، عیسی مسیح است که در مکاشفه ۳: ۵ و ۲۰: ۱۵، به آن اشاره می شود. آنانی که از گناهانشان در عمل توبه کرده اند، و ایماندار به خداوند عیسی مسیح هستند، نام شان در آن ثبت شده و هیچوقت هم پاک نخواهد شد. پدر آسمانی هیچوقت فراموش نمی کند چه کسانی در آن کتاب نامشان نوشه شده است. آنان فرزندان او می باشند. آیا نام شما در دفتر حیات برۀ خدا ثبت شده است؟ فقط آن زمان است که می توانید اطمینان داشته باشید خدا شما را صمیمانه می شناسد و به او تعلق دارید.

          برای داود نبی، پادشاه اسرائیل نیز در ایام دردها و سختی هایش، این حقیقت که خدای ما بر همه چیز داناست، او را تسلی می داد. "تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری، آیا آنها در دفتر تو نوشته نشده اند؟" مزمور ۵۶: ۸. چقدر زیباست که در همان دفتر حیات نه فقط نام شما به عنوان فرزند خدا، نوشته شده است، بلکه همچنین دفعات اشک ریختنهای شما. پدر آسمانی نه فقط شما را می شناسد، بلکه به شما علاقه مند است. برای غمهای شما، او نیز غم می خورد.

          ما ایمانداران مسیحی انواع اقسام کاستی ها در راه رفتن مان با مسیح داریم. ایامی هستند که از گناهانمان کلافه می شویم. و این بسیار هم خوب است. نشانۀ رشد روحانی است. کلافه شوید ولی ناامید نشوید. در کلافگی خود به خداوند عیسی مسیح پناه بریم. توبه کنیم، طلب بخشش کنیم. اگر صمیمانه در دلمان مسیح را محبت داریم، او آن را می داند، علی رغم تمامی شکست هایمان در راه رفتن با او.

در یوحنا ۲۱، پطرس سعی نمود مسیح را قانع کند که او را محبت دارد. اما خود می دانست که اعمال و سخنانش همیشه آن محبت درونی اش را ثابت و تائید نمی کنند. کلافه شد ولی ناامید نگشت. بالاخره به مسیح گفت:" خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی، تو می دانی که تو را دوست می دارم." انجیل مقدس، یوحنا ۲۱: ۱۷. پطرس به حقیقت همه چیز دانی خداوند عیسی مسیح متوسل شد. من و شما هم زمانی که می افتیم، می توانیم به همان حقیقت محکم بچسبیم.

 

زمانی که در وفاداری، خداوند عیسی مسیح را خدمت می کنید،

و او رامحبت دارید،

و نه فقط هیچ کس نمی داند شما چه کرده و می کنید،

نه فقط هیچ کس از خدمات شما تشکری نمی کند،

بلکه حتی به شما حمله و از شما ایراد هم می گیرند،

این جملۀ مسیح را بیاد داشته باشید:

"می دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را."

انجیل مقدس، مکاشفه ۲: ۲

اهمیتی ندارد که هیچ کس نداند. آن که باید بداند، می داند.

خدای ما بر همه چیز آگاه است.

در این شاد باشید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

John 21
The third time he said to him, .Simon son of John, do you love me?. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, .Do you love me?. He said, .Lord, you know all things; you know that I love you..

Malachi 3
16 Then those who feared the LORD talked with each other, and the LORD listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the LORD and honored his name. 17 .On the day when I act,. says the LORD Almighty, .they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. 18 And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not.

Psalm 56
Record my misery; list my tears on your scroll[d]. are they not in your record?

Revelation 2
2 I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false.

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (011411 6295 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....