Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی

 

"اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت،

و مثل عقاب پرواز خواهند کرد.

خواهند دوید و خسته نخواهند شد.

خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید."

اشعیا ۴۰: ۳۱

         

خسته اید؟ اعتماد خود را برای زندگی کردن از دست داده اید؟

بر قدرت بیکران پدر آسمانی اتکا کنید.

 

          دیروز در مورد قدرت خدایمان مطالعه کردیم. حالا پاسخ ما به این قدرت لاینتاهی خداوندمان چه باید باشد؟

          ۱- پرستش. پدر آسمانی را پرستش کنیم. اولین واکنش ما باید آن باشد که خدا به قوم اسرائیل فرمان داد: "از خدایان غیر مترسید (از خدایان کاذب و شیطانی این جهان مترسید. از مسائل و مشکلات مترسید. از دشمنان مترسید.) . . . بلکه فقط از یهوه که شما را از زمین مصر به قوت عظیم و بازوی افراشته بیرون آورد، بترسید. او را سجده نمایید و برای او قربانی بگذرانید." ۲ پادشاهان ۱۷: ۳۶.

          ۲- اعتماد برای زندگی: قوت خدا به ما برای زندگی کردن اعتماد می دهد. نه "اعتماد به نفس" بلکه اعتماد بر خدا. به نفس خود هیچ اعتماد مکنید. بر پدر آسمانی، بر خداوند عیسی مسیح، بر روح القدس اعتماد کنید. بر خدای تثلیث اعتماد کنید. دوست من، خسته ای؟ گوش کن به کلام خدا: "قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می دهد." انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۱۳. بخاطر قوت بی نهایت خدایمان شما می توانید مسیحائی زندگی کنید و با مشکلات روزانه با اعتماد متکی بر مسیح روبرو شوید. خدای ما " قادر است که بکند بینهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوتی که در ما عمل می کند." انجیل مقدس، افسسیان ۳: ۲۰.

          ۳- امید برای زندگی: امید ابدی ما بر قدرت خدا قرار دارد. قدرتی که با آن خداوند عیسی مسیح زنجیرهای مرگ را پاره نمود و از مردگان قیام کرد. قدرت خدا ما را نجات آسمانی از اسارت گناه عطا نمود، و با همان قدرت خداوند عیسی مسیح "ما (ایماندارانش را) را در روز بازپسین (از مردگان) خواهد بر خیزانید." انجیل یوحنا ۶: ۴۰. آن روز باید برای من و شما روز بزرگ امید باشد. چون هر چقدر هم در این جهان، و در این زندگی کنونی مسائل و مشکلات داشته باشیم، در آن روز عظیم همه پاک خواهند شد. مقصد آسمانی ما در مسیح و با قدرت مسیح، امن است. آلان اشک در چشمانت داری؟ گوش کن:" و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد (در آن روز عظیم)." انجیل مقدس، مکاشفه ۲۱: ۴.

بنابراین امروز،

آنچه را که کلام خدا می گوید انجام دهیم:

"چشمان خود را بسوی کوهها بر می افرازم،

که از آنجا اعانت من می آید.

اعانت من از جانب خداوند است که

آسمان و زمین را آفرید."

کتابمقدس، مزمور ۱۲۱: ۱-۲

 

چشمان خود را از مسائل زندگی ات بردار،

و بر عرش خداوندمان بر افراز.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (011111 6523 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....