Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۹ ژانویه سال ۲۰۱۱

 

"خداوند نزدیک است به آنانی که که او را می خوانند،

به آنانی که او را به راستی می خوانند."

مزمور ۱۴۵: ۱۸

 

خدای ما در همه جا حاضر است.

بدین خاطر، در سختی ها ناامید نشویم،

و از گناه دوری جوئیم.

 

          چون خدای ما در همه جا حاضر است، تسلی مورد نیازتان را در هر تجربۀ دردناکی در او پیدا کنید. علی رغم هر نوع تجربۀ سختی، پدر آسمانی با شماست. "تو را هرگز رها نکنم، و تو را ترک نخواهم نمود." انجیل مقدس، عبرانیان ۱۳: ۵.

          چرا نباید از خدمت خداوند عیسی مسیح علی رغم تمامی ضدیتها و سختی ها خسته دل نشویم؟ چون خداوند عیسی مسیح در همه جا حاضر است تا به من و شما قوت لازم را بخشد.  هنگامی که خداوند موسی را فراخواند تا برود و کلام اش را اعلام نموده، قوم اش را از اسارت بردگی در مصر آزاد سازد، موسی اعتراض کرد که قوت تکلم فصیح را ندارد (تورات، خروج ۴: ۱۰). اما خداوند به او فرمود:" من با زبانت خواهم بود، و هر چه باید بگویی تو را خواهم آموخت." (آیۀ ۱۲). خداوند عیسی مسیح به من وشما فرمان داده است که:" پس رفته و همۀ امت ها را شاگرد سازید . . . و اینکه من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم." انجیل مقدس، متی ۲۸: ۱۹- ۲۰. بنابراین از بشارت دادن برای خداوند عیسی مسیح هراسی نداشته باشیم، حضور و قدرت او با ماست.

          حضور پیوستۀ پدر آسمانی سپر ماست در مقابل گناه. "هیچ تجربه (به معنی وسوسه شدن به گناه) جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت (تجربیات سخت ما منحصر بفرد نیستند). اما خدا امین است (هر چقدر هم سخت باشند، خدای ما امین است.)، نمی گذارد شفا فوق طاقت خود آزموده شوید. بلکه با هر تجربه ( با هر وسوسه) مفّری (راه فرار) نیز مهیا می سازد، تا یارای تحمل آن را داشته باشیم." انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۱۰: ۱۳. بنابراین بهانه نیآوریم که این تجربۀ سخت، این وسوسه، فوق مقاومت من بود. و یا هیچ کس در شرایطی مثل من قرار نگرفته است. تجربیات سخت ما، وسوسه هائی که با آنها را روبرو می شویم، منحصر بفرد ما نیستند، و فوق طاقت ما نیز نیستند. می شود در مقابلشان مقاوت کرد. و می شود پیروز شد. چون خدای ما امین است. حضورش همیشه با ماست. در هر تجربۀ سختی او مفری فراهم می کند.

          چون پدر آسمانی ما همیشه در همه جا حاضر است، باید در قدوسیت زندگی کنیم. گناهی نیست، چه در فکرمان، چه در گفتار، چه در اعمال، که در خفا کرده شود و چشمان او آن گناه را نبیند. دفعۀ دیگر که وسوسه شدید گناهی کنید، بیاد داشته باشید که مثل آن می ماند که بخواهید در عرش خدا، در حضور تخت پدر آسمانی، در زیر چشمان تیز بین او آن گناه را انجام دهید. خوب دقت کنید: " چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و نیکان می نگرد." کتاب مقدس، امثال سلیمان ۱۵: ۳.

 

هیچوقت کاری نکنید که نخواهید خدا آن را ببیند.

چون مطمئن باشید که می بیند.

 

"زیرا چشمان او بر راههای انسان می باشد،

و تمامی قدمهایش را می نگرد.

ظلمتی نیست و سایۀ موت نی،

که خطاکاران خویشتن را در آن پنهان نمایند."

کتاب مقدس، ایوب ۳۴: ۲۱- ۲۲

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (010911 6799 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....