Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"و او(مباشر پادشاه بابل) ایشان را (دانیال و سه دوستش را) در این امر

اجابت نموده، ده روز ایشان را تجربه کرد. و بعد از انقضای ده روز معلوم

شد که چهره های ایشان از سایر جوانانی که طعام پادشاه را می خوردند،

نیکوتر و فربه تر بود. پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را که باید

بنوشند برداشت و بُقُول (سبزیجات) به ایشان داد."

کتابمقدس، دانیال ۱: ۱۴- ۱۶

 

هر نوع تعهدی که شما نسبت به خداوند عیسی مسیح ببندید، آزمایش خواهد شد.

 

          پدر آسمانی کیفیت تعهدات ما را نسبت به پسر یگانه اش عیسی مسیح، همیشه می آزماید. این آزمون ممکن است که مستقیماً از جانب خود خدا آید، مانند نمونۀ ابراهیم که خدا از او خواست پسرش اسحاق را قربانی کند، پیدایش ۲۲: ۱-۲، و یا ممکن است که خدا برای آزمودن ما، بطور غیر مستقیم، از شرایط  دشوار استفاده کند، مانند تجربۀ قوم اسرائیل در صحرای سینا، تثنیه ۸: ۱۶، و یا ممکن است که خدا به شیطان اجازه دهد که ما را بیآزماید، مانند تجربۀ ایوب، کتاب ایوب۱: ۱۲، ۲: ۶. علی رغم هر نوع صورتی که بخود گیرد، و یا از هر منبعی که آید، آزمونها و تجربیات سخت را خود پدر آسمانی تنظیم می کند، مانند یک باغبان (یوحنا ۱۵: ۱-۳) فرزندانش در مسیح را هرس می نماید، تا ما بیشتر میوه های روحانی آوریم.

"و در آن (ایمان به مسیح) وجد می نمایید، هر چند در حال، اندکی

از راه ضرورت، در تجربه های گوناگون محزون شده اید.

تا آزمایش ایمان شما، که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبها تر است،

(ایمان شما به مسیح از طلای فانی که با آتش آزموده می شود گرانبها تر است.)

برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح."

انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۶- ۷

آزمون دانیال و سه دوستش از طریق اسیر کنندگانشان آمد. دوری از خانه، خانواده، دوستان، پرستش در معبد اورشلیم، و مملکتشان برای آنان مسلماً سخت بود، ولی در طول تمام آن تجربیات سخت، وفادار و راسخ به خداوند ایستادند. حالا با یک آزمون دیگر روبرو شدند، تا سنجیده شود که آیا برای پاک نگه داشتن خود و رعایت مقرارت تورات امین باقی می مانند یا نه. این آزمونها برای آگاهی خود ماست، نه خدا. خدا احتیاجی به چیزی ندارد تا آگاهی بدست آورد. او بر همه چیز داناست. برای ده روز فقط سبزیجات خوردند و آب نوشیدند در حالی که سایر اسُرا از خوراک مخصوص سفرۀ پادشاه می خوردند.

اینکه پس از دوران ده روز " معلوم شد که چهره های ایشان از سایر جوانانی که طعام پادشاه را می خوردند، نیکوتر و فربه تر بود." بخاطر رژیم غذائی شان نبود. یقین بدانید فقط ده روز سبزیجات و آب خوردن چنان تغییر شگرفی در کسی بوجود نمی آورد. این خداوند بود که مداخله کرد، وفاداری دانیال و سه دوستش را حرمت گذاشت، و آنان را سرافراز نمود. خدا روحیۀ عدم سازشکاری را همیشه محترم می شمارد.

وقتی که شما با تجربیات سخت روبرو می شوید، بدانید که آنان آزمونهای ایمان شما هستند. پدر آسمانی بر روی ما کار می کند تا از نظر روحانی پخته تر شویم. و او هیچوقت فوق طاقت ما، ما را آزمایش نمی کند. "هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است، نمی گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید.، بلکه با هر تجربه مفرّی نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید." انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۱۰: ۱۳.

 

از پدر آسمانی در دعا حکمت و قوت بطلبید،

تا با هر آزمونی در زندگیتان،

با شجاعت و پیروزی روبرو شوید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (122710 6892 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....