b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"و پادشاه (نبوکدنصر) وظیفۀ روزینه از طعام پادشاه

و از شرابی که او می نوشید تعیین نمود و امر فرمود که

ایشان را سه سال تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مدت

در حضور پادشاه حاضر شوند. . .

اما دانیال در دل خود قصد نمودکه خویشتن را از طعام

پادشاه و از شرابی که او می نوشید نجس نسازد. پس از ریس

خواجه سرایان در خواست نمود که خویشتن را نجس نسازد."

کتاب مقدس، دانیال ۱: ۵، ۸

 

امانتی که خدا را خوشنود می سازد بر شالودۀ کتابمقدس بنا می شود.

 

          از دیدگاه دنیا، نبوکد نصر خیلی چیزها می توانست به اسیران اسرائیلی اش بدهد: بهترین غذاها، بهترین تحصیلات، بهترین مقامها، و غیره. ولی دیدگاه دانیال متفاوت بود. دانیال هیچ مشکلی با دریافتن کردن تحصیلات، و علم و دانش امپرطوری بابل نداشت. چون او می دانست که منشاء همگی علم و دانش خدای راستین است، و هیچ نوع منعی هم در کتابمقدس در مورد تحصیل نمودن دانش از منابع و مدارس و دانشگاههای که ایمان-وابسته نیستند (سکولار هستند، ایمان-ناوابسته) وجود ندارد. این طرز فکر که باید حتماً فرزندانمان را به مدارس مسیحی بفرستیم، خطاست. دانیال بخاطر زمینۀ قوی خانوادگی اش که در ایمان و کلام خدا پرورش یافته بود می توانست آنچه را که در آن مراکز علمی بابلی ها به او می آموختند، فیلتر کند. می توانست حقیقت را از دورغ، خوب را از بد، تمّیز دهد. این توانائی تمّیز بین حقیقت و دروغ را دانیال از خانواده اش دریافت نموده بود. مسئولیت با خانواده هاست. مراکز علمی بابلی ها در زمینه های علوم، معماری، و کشاورزی چیزهای بسیار عالی داشتند که می توانستند به دانشجویان خود تعلیم دهند.

          فقط زمانی که به دانیال دستور داده شده بود که کاری کند که مغایر شریعت تورات بود، خوردن غذاهائی که از نظر تورات ناپاک و در مراسم بت پرستی بابلی ها به خدایان آنان تقدیم شده بودند، آن موقع دانیال مرز را کشید و بر روز موضع خود ایستاد، خروج ۳۴: ۱۴- ۱۵. این یکی از خصوصیات شخصی استکه امین است. تصمیماتش بر اساس کلام خداست، نه بر اساس احساساتش، یا اینکه چه چیزی را ترجیح می دهد یا نمی دهد، یا فشار و تهدیدهای دیگران. برای دانیال بهانه ها و دلایلی متعددی وجود داشت تا با شرایط و محیط اطرافش سازش کند و سازش کردن خودش را هم می توانست خوب توجیه کند. از خانه و مملکتش دور بود، جوان بود، اگر اطاعت نمی کرد عواقب بسیار سختی را می دید. کشورش به تاراج رفته بود. اما با وجود همۀ اینها، دانیال قاطع و محکم بر روی کلام خدا ایستاد. یکی از نویسندگان و متفکرین سیاسی نادر کشورمان گفته: بر روی حقیقت بایستید و بگذارید تا می خواهد نامحبوب باشد. براساس مصالح تصمیم نگیرید بلکه بر اساس حقیقت و اصول.

          و اگر چه دانیال نمی توانست از فرمان پادشاه اطاعت کند، ولی با آن مسله با حکمت روبرو شد. بی ادبی و سرکشی ننمود. در احترام کامل اجازه خواست که از خوردن غذاهائی که ایمانش آنها را منع می کرد، خودداری کند. ایستادن بر روی کلام خدا گاهی اوقات ما را در مغایرت با کسانی قرار می دهد که بر ما اقتدار دارند. حتی در ان مواقع هم باید با احترام و محبت رفتار نمائیم.

          "اما دانیال در دل خود قصد نمود، از قبل خودش را آماده کرده بود، که خویشتن را از طعام پادشاه و از شرابی که او می نوشید نجس نسازد." از قبل آمادۀ آزمونهای ایمانتان باشید با بودن در کلام و دعا، بودن در تحت تعلیم راستین کلام خدا در کلیسای راستین مسیح.

 

"دل خود را به حفظ تمام نگاه دار،

زیرا که مخرج های حیات (چشمه های زندگی ات)  

از آن است."

امثال ۴: ۲۳

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (122110 6579 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....