Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"پس (داریوش) پادشاه امر فرمود تا دانیال را بیآورند و

او را در چاه شیران بیندازند، و پادشاه دانیال را خطاب کرده

گفت: خدای تو که او را پیوسته عبادت می نمایی تو را رهایی خواهد داد.

و سنگی آورده، آن را بر دهنۀ چاه نهادند،

و پادشاه آن را به مُهر خود و مُهر امرای خویش مختوم ساخت،

تا امر دربارۀ دانیال تبدیل نشود. آنگاه پادشاه به قصر خویش رفته،

شب را به روزه بسر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیآوردند

و خوابش از او رفت. پس پادشاه صبح زود، وقت طلوع فجر برخاست و به تعجیل

به چاه شیران رفت. و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزین دانیال را صدا زد،

و خطاب کرده، گفت: ای دانیال بندۀ خدای حیّ، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت

می نمایی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ آنگاه دانیال جواب داد که:

"ای پادشاه زنده باش! خدای من فرشتۀ خود را فرستاده، دهان شیران را بست تا به

من ضرری نرسانند." دانیال ۶: ۱۷- ۲۳

 

در تاریک ترین شرایط، دست خداوند روشن تر دیده می شود.

 

          کاملاً واضح استکه داریوش، پادشاه کشورمان، دانیال را دوست می داشت و حتی پیش از معجزۀ نجات دانیال از دهان شیران به خدای راستین ایمان داشت. شما می خوانید که پیش از هر گونه معجزۀ به دانیال می گوید:"خدای تو که او را پیوسته عبادت می نمایی تو را رهایی خواهد داد." ولی اگر چه به خدای راستین ایمان داشت، اما شبی را در ناراحتی و بیخوابی می گذراند، و با نگرانی منتظر صبح بود تا ببیند که آیا ایمانش صحیح بوده است یا نه. ایمان ضعیف، بیخوابی ها و نگرانی ها را بهمراه می آورد. با اولین نور خورشید، صبح سحر، داریوش با عجله به چاه شیران رفت و دانیال را صدا زد. چه آسودگی خاطری او را در بر گرفت، زمانی که صدای دانیال را شنید و اینکه چگونه فرشتۀ خداوند او را نجات داده است.

          از کجا داریوش پادشاه می دانست که خدای دانیال قادر به نجات است؟ دانیال کلام خدا را با داریوش در میان گذاشته بود. داریوش از سه دوست دانیال شنیده بود که چگونه خداوند آنان را از کورۀ آتشین نبوکد نصر رهایی داد. دانیال و سه دوستش از کارهای عظیم خدای راستین نسبت به قوم اش، به داریوش گفته بودند. سخنان و شهادات دانیال و دوستانش موثر بودند، چون درستی، امانت، و راستی شخصیت آنان پشتوانۀ سخنانشان بود.

          حالا فرض کنیم که خدا دانیال را از آن شیران درنده نجات نمی داد. آیا آنوقت خدا قصور ورزیده بود؟ بهیچ وجه! اشعیاء نبی هم مرد خدا بود، اما عبرانیان ۱۱: ۳۷ و تاریخ به ما می گویند که او را با اره به دوپاره کردند. استیفان، مرد خدا و یک ایماندار مسیحی نمونه بود، ولی او را سنگسار کردند. پولس رسول را با تبر سرش را از بدنش جدا کردند. ایمان داشتن بر خداوند عیسی مسیح یعنی، اعتماد کردن بر او و پذیرفتن ارادۀ او، چه برای زندگی، چه برای مرگ. برای ما این بایستی آرمان ما باشد: "مرا زیستن مسیح است، و مردن نفع."، فیلیپیان ۱: ۲۱.

 

آیا امروز به چاه شیران می روید؟

به خداوند عیسی مسیح در هر شرایطی اعتماد کنید.

ارادۀ او را برای خودتان بپذیرید،

چه برای زندگی، چه برای مرگ.

شاید امروز شما به چاه شیران بروید.

آنچه که می توانید صد در صد از آن مطمئن باشید این است:

"من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم." متی ۲۸: ۲۰،

چه با معجزه، چه بدون معجزه.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (121510 7423 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....