Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان.

"به ایمان چون موسی بزرگ شد ابا نمود از اینکه،

پسر دختر فرعون خوانده شود،

و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه

لذت اندک زمانی گناه را ببرد."

 

در مقابل ثروت روحانی عظیم مسیح، این جهان اندک چیزی برای عرضه کردن، دارد .

 

برای چهل سال موسی از بهترین های یک از پیشرفته ترین کشورهای آن زمان، مصر، بهرمند شد- ثروت، فرهنگ، تحصیلات، مقام بالا، قدر و منزلت (انجیل مقدس، اعمال رسولان ۷: ۲۲). اما او هیچ وقت وعده های کلام خدا را به قوم اش، اسرائیل، فراموش نکرد.

سپس "چون چهل سال از عمر وی سپری گشت، بخاطرش رسید که از برادران خود، خاندان اسرائیل تفقد (ملاقات) نماید. و چون یکی را مظلوم دید او را حمایت نمود، و انتقام آن عاجز را کشیده، آن مصری را بکشت. پس گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که خدا بدست او ایشان را نجات خواهد داد، اما نفهمیدند."

موسی می دانست که او قرار است قوم اش را از اسارت و ظلم مصر برهاند. اگر چه می بایستی ۴۰ سال دیگر بگذرد تا او برای آن ماموریت کاملاً آماده شود. با ایمان، با اعتماد به وعده های کلام خدا، موسی تمامی لذتها، قدر، منزلت، و ثروتی را که در مصر داشت ترک نمود و ترجیح داد با قوم خدا بدرفتاری ببیند.

از دیدگاه انسانی، موسی انتخابی پربها کرده بود. از نظر دنیوی، همه چیز را برای هیچ چیز از دست داد. و دقت کنید، کلام خدا به ما می گوید بعد از آنکه تمامی آن فداکاری بزرگ را برای آزادی قوم اش انجام داد، همان قوم "نفهمیدند". قوم اسرائیل قدر خدمت موسی را نداستند. حتی بر علیه او به دفعات شورش کردند چون به آن زندگی نکبت باردر مصر عادت کرده بودند. مثل بسیاری از ما که به زندگی در اسارت گناه و شیطان عادت کرده ایم. بسیاری امروزه شنیدن دروغهای شیطان و تعلیمات کاذب را به شنیدن تعلیم صحیحی کلام خدا ترجیح می دهند. اما، دقت کنید، رمز استقامت موسی در این بود که حقیفتاً برای مردم خدمت نکرد، بلکه برای خداوند مسیح موعود. عبرانیان ۱۱: ۲۶، "عار مسیح را ( عار شدن بخاطر مسیح را) دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت، زیرا که بسوی پاداش (آینده) نظر می داشت." آیا شما برای مسیح، و فقط مسیح، خدمت می کنید؟ چشمانتان را از شرایط کنونی زندگی و خدمتتان بردارید و بسوی آن پاداش آینده در پادشاهی خدا بنگرید.

در اغلب موارد اطاعت از مسیح برای من وشما بهای سنگین خواهد داشت. بخصوص وقتی که شما می بینید که شریران پیشرفت می کنند و ایماندارن امین مسیحی که وفادارانه خداوند را خدمت می نمایند، برخلاف تعلیمات کاذب رایج امروزه، در سختی و تنگدستی زندگی می کنند. نویسندۀ مزمور ۷۳، آساف، با همین مطلب مشکل داشت. در آیات ۱۲ و ۱۳ می فرماید: "اینک اینان شریر هستند که همیشه مطمئن بوده، در دولتمندی افزوده می شوند. یقیناً من دل خود را عبث طاهر ساخته و دستهای خود را به پاکی شسته ام." شاید این کلمات احساس شما باشد.

اما از این مطمئن باشید که خداوند عیسی مسیح خادمین وفادارش را در پادشاهی اش، پاداش های عظیم خواهد داد. و ارزش آن پاداشها بمراتب بیشتر از لذتهای زود گذر و گناه آلود این جهان است. برای مردمان این دنیای بی ایمان به مسیح فقط غضب و داوری خدا، و دریاچۀ آتش ابدی در انتظارشان هست. برای شما که ایماندار به مسیح هستید، و او را در وفاداری خدمت می کنید، جلال و شادی بودن در پادشاهی خدا در انتظار شماست. بنابراین، همیشه اطاعت کردن از مسیح را انتخاب کنید، و بگذارید که خداوند با کلامش و روح قدوسش شما را هدایت کند چنانکه موسی را نمود. از خداوند فیض بطلبید برای اطاعت از او.

 

" به سب شریران خویشتن را مشوش مساز،

و بر فتنه انگیزان حسد مبر.

زیرا که مثل علف بزودی بریده می شوند،

و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد."

مزمور ۳۷: ۱- ۲

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (112610 6759 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....