Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان:

"پس شما اینطور دعا کنید:

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده،

و قرض های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.

و ما را در آزمایش میآور، بلکه از شریر ما را رهایی ده.

زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالابد از آن تو است، آمین."

زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیآمرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید.

اما اگر تقصیرهای مردم را نیآمرزید،

پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید."

انجیل مقدس، متی ۶: ۹- ۱۵

در این آیات خداوند عیسی مسیح یک نمونۀ فشرده ولی جامع از دعای خالص مسیحی را به ما ارائه می دهد.  این دعا به ما مدلی برای دعا کردن می دهد. این دعا را می شود به دو بخش تقسیم کرد: اول- جلال خدا را مورد خطاب قرار می دهد، آیات ۹- ۱۰. دوم- نیازهای انسان را مطرح می کند، آیات ۱۱- ۱۳الف. هر کدام از این دو بخش شامل سه درخواست هستند. سه درخواست اول در مورد نام پدر آسمانی، پادشاهی او، و ارادۀ اوست. سه درخواست دوم در مورد نان کفاف روزانۀ ما، آمرزش گناهان ما، و حفاظت ما در مقابل وسوسه ها و شریر است.

دعائی، دعای خالص مسیحی است که این اجزا را داشته باشد. دعای مسیحی مشارکت داشتن با پدر آسمانی است، در هر زمان، در هر مکان، در تحت هر شرایطی. دعائی، دعای خالص مسیحی است که شما بتوانید خدا را، پدر آسمانی خودتان خطاب کنید. و خدا فقط به کسانی که بر پسر یگانۀ او عیسی مسیح به عنوان یگانه خداوند و نجات دهندۀ خودشان ایمان آورده و اعتماد کرده اند، "قدرت داد تا فرزندان خدا گردند."(یوحنا ۱: ۱۲).

خدای راستین، پدر شماست. "از آنرو که روح بندگی را نیافته اید، تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسر خواندگی (یا دختر خواندگی) را یافته اید که به آن ابّا یعنی ای پدر ندا می کنیم." (رومیان ۸: ۱۵). خدا در مسیح پدر شماست. آن کلمۀ "ابّآ" کلمه ای است از زبان آرامی و دقیقاً برابر است با "بابا" در زبان فارسی.  در مسیح خدا "بابای" شماست. و حتی اگر پدران فیزیکی ما ضعفها و کاستی ها داشتند و یا دارند، این "پدر آسمانی" هیچ کاستی ندارد. او بهترین بابای دنیاست. پیش این بهترین بابای دنیا بیآئید، که در مسیح بابای شماست، و به زبان شیرین خودتان آنچه که در دلتان هست را به او بگوئید.

دعای در روح هست، که خدا را به عنوان پدر خود خطاب می کند و در درجۀ اول، پیش از هر گونه در خواستی خواهان جلال پدر آسمانی، و انجام ارادۀ اوست.

امروز، روزتان را با دعا، با مشارکت با "بابای آسمانیتان" شروع کنید.

"بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن.

در زمین ساکن باش،

و از امانت (او) پرورده شو."

مزمور ۳۷: ۳

امروز، علی رغم همۀ سختی ها،

از امانت پدر آسمانی تان، خوراک روحانی دریافت کنید.

"از رافت های خداوند است که تلف نشدیم زیرا

که رحمت های او بی زوال است.

آنها هر صبح تازه می شوند، و امانت تو بسیار است."

مراثی ارمیا، ۳: ۲۲- ۲۳

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (112410 7062 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....