Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
> This Morning's Message:

Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان:

امروز به ایمان زندگی کنیم.

تمرکز کردن بر آسمان (بر پادشاهی خدا) بهترین و موثرترین راه تحمل کردن سختی های روی این زمین است.

 

"به ایمان (ابراهیم) در زمین وعده مثل زمین بیگانه غربت پذیرفت،

و در خیمه ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود.

زانرو که مترقّب (چشم دارنده ) شهری با بنیاد بود،

که معمار و سازندۀ آن خداست."

انجیل مقدس، عبرانیان ۱۱: ۹- ۱۰

 

            پیروی کردن از ارادۀ خدا همیشه آسان نیست، اما بهترین است. او از ما اعتماد و اطاعت می خواهد اما جزئیات نقشه اش برای زندگی ما را، به ما نمی گوید، ولی کاملاً می توانیم به او اعتماد کنیم. در پیروی کردن از اراده خدا با سختی ها روبرو می شویم، چون در یک دنیای سقوط کرده در گناه زندگی می کنیم، اما تنها نیستیم. مسیح زنده با ماست. او ایمان ما را می آزماید، آزمونهائی که می توانند دردآور باشند، تا استقامت و پختگی روحانی در ما بوجود آورد، اما بیش از حد توانایی، ما را در آزمایش قرار نمی دهد، ۱ قرنتیان ۱۰: ۱۳. برخی از وعده های او در این زندگی و در این دنیا به تحقق نمی رسند، اما مطمئن باشید که در پادشاهی او می رسند.

            اگر پیروی کردن از ارادۀ خدا برای شما یک چالش است، فکر کنید چقدر برای ابراهیم سخت بود. ابراهیم کتابمقدسی نداشت، سکونت دائمی روح القدس را در وجودش نداشت، کلیسائی نداشت، مشارکتی با دیگر ایمانداران نداشت، مشوقی نداشت، اما در پیروی از ارادۀ خدا راسخ بود، اگر چه نه کامل.

            خدا به ابراهیم وعده داده بود که فرزندانش یک ملت خواهند شد، صاحب سرزمینی پر برکت، و خدا آنان را برکت خواهد داد و از نسل او تمامی جهان برکت خواهد یافت. مسیح، یگانه خداوند و نجات دهندۀ جهان از نسل او آمد.

            اما نه ابراهیم، و نه نسل اش، اسحاق و یعقوب، در زمین وعده منزل دائمی نداشتند، در چادرها زندگی می کردند. در زمین وعده، "مثل زمین بیگانه غربت پذیرفتند." ابراهیم هیچ خانه و یا شهری بنا نکرد. تنها راهی که می توانست از طریق آن مالکیت زمین وعده را دریافت کند، از طریق ایمان (اعتماد بر کلام خدا) بود. اما ابراهیم شکایت نکرد. صبورانه منتظر تحقق وعدۀ خدا ایمن باقی ماند.

            ابراهیم بردبار و امین بود، و در وعدۀ هنوز تحقق نیافتۀ خدا شادمان، چون نگاهش بر شهر و خانۀ سماوی اش بود:" شهری که معمار و سازندۀ آن خداست."(عبرانیان ۱۱: ۱۰) چه خانۀ زمینی خودش را در طول عمرش دریافت کند، یا چه نکند، در هر صورت ابراهیم مطمئن بود که آن شهر و خانۀ آسمانی  را مالک خواهد شد.

            افکارمان را بر آسمان، بر پادشاهی خدا متمرکز کنیم، آنوقت خواهیم توانست در استقامت و بردباری خداوند مان عیسی مسیح را خدمت کنیم، حتی ایامی که با شدیدترین ضدیتها روبرو می شویم. بهترین درمانی که من برای افسردگی، دلسردی، و خستگی روحانی می شناسم همین است.

" در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است."

انجیل مقدس، کولسیان ۳: ۲

اګر فکر تان را بر آسمان متمرکز نمائید آنوقت می توانید هر آنچه را که بر زمین است

در شادی متحمل شوید.

خدا را برای خانۀ آسمانی تان شکر نمائید.

امروز با ایمان (اعتماد بر کلام خدا) زندگی کنید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (111710 6792 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....