Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۲ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

برای طوفان سختی ها آماده باشید.

 

"و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده،

بدان خانه زور آور شد، و خراب نگردید زیرا که بر صخره بنا شده بود."

انجیل مقدس، متی ۷: ۲۵

 

شاگرد امین مسیح بودن مستلزم این استکه برای بدترین نوع

ممکن سختی ها و جفاها آماده باشیم.

 

          انسانها بطور کلی برای وقایع غیر منتظره زندگی آمادگی ندارند.  برای ایمانداران مسیحی روبرو شدن با این گونه رویدادها می تواند باعث نزدیکی بیشتر ما به خداوند عیسی شود. به شرط آنکه از پیش خود را برای وقوعشان آماده کرده باشیم. چگونه؟ با آرامیدن بر این حقیقت کلام خدا که می فرماید:" دل ثابت را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، چونکه در یاه یهوه، صخرۀ جاودانی داریم." کتاب مقدس، اشعیا ۲۶: ۳- ۴.

          خداوند عیسی مسیح بر این امر که ایماندارانش بایستی بطور کامل نفس خود را انکار، و تسلیم او شوند، برای چالش های ایمان حتی به بهای مرگ، آماده باشند، تا کید نموده، وقتی که فرمود: " هر که صلیب خود را بر نداشته، از عقب من نیاید، لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد، آن را هلاک سازد، و هر که جان خود را بخاطر من هلاک کرد، آن را خواهد یافت." انجیل مقدس، متی ۱۰: ۳۸- ۳۹.

          دقت کنید، در این آیۀ متی ۷: ۲۵، آن خانه خراب نشد، علی رغم تمامی ضدیت ها، چون بر صخرۀ اطاعت از کلام خدا بنا گردیده بود. در آیات متی ۷: ۲۴- ۲۷، مسیح مَثَل دو خانه را می زند. یک بر صخره بنا گردیده، و دیگری بر شن. هر دو در ظاهر خوب و درست بنظر می آیند. در حالت عادی شما نمی توانید تشخیص دهید کدام بر صخره بنا شده و کدام بر شن. فرود آمدن طوفانهاست که روشن می کند شالودۀ کدام یک بر صخره است و کدام بر شن. در طوفانهای زندگی است که شالودۀ ایمان ما مشخص می شود.

          اگر حقیقتاً هر روز، به عنوان شاگرد مسیح زندگی می کنیم، هیچ نوع تجربۀ سختی نباید ما را ناآماده غافلگیر کند. ممکن است موقتاً، در ابتدا، متعجب و احساس عدم آمادگی کنیم، ولی در آن حالت باقی نخواهیم ماند. بخاطر داشته باشیم که پدر آسمانی، خدائی است که بر زندگی ما حاکمیت مطلق دارد. به این خاطر او برای خیریت ما، و جلال خودش،  سختی های مختلفی را در زندگی ما آورد. ولی نیز هر نوع منبع مورد نیاز برای استقامت و پیروزی را هم به ما می دهد.

 

" آموخته ام که در حالتی که باشم قناعت کنم.

ذلت را می دانم، و دولتمندی را هم می دانم.

در هر صورت و در همه چیز، سیری و گرسنگی، و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته ام.

قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد."

انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۱۱- ۱۳.

 

پدر آسمانی را برای حکمت و قوت اش،

که از طریق کلامش به ما عطا می کند،

تا آمادگی برای هر نوع سختی را داشته باشیم،

شکر گوئید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (021211 6844 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....