دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    راهنماي کتاب مقدس

* جنـس : جلد مقوايي کلفت جيبي

* انتشارات : آرک

* صفحـات : 754

* تاريخ انـتشـار: 2000

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب پرفروش ترين اثري است که تا بحال در مورد کتاب مقدس انتشار يافته

*                              است.  اين کتاب به گونه اي تدوين شده که خواننده بتواند با صرف کمترين وقت

*                              بيشترين اطلاعات سودمند را در زمينهً کتاب مقدس کسب نمايد.  با مطالعهً ايـــن

*                              کتاب با شواهد باستان شناسي و وقايع مستند تاريخي بسياري آشنا خواهيد شد.